НЗОК и БФС с конструктивни договорености

10 януари 2019 10:09

НЗОК и БФС с конструктивни договорености
© Novini.bg
453 0

На 3 януари 2019 г. по покана на Председателя на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), оперативното ръководство на институцията беше домакин на среща с представители на Българския фармацевтичен съюз (БФС).

В резултат на дискусиите бяха постигнати следните договорености:

1. Във връзка с обстоятелството, че в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Закона за бюджета на НЗОК 2019г. не е регламентиран механизъм НЗОК да заплаща средства на аптеките за обработка на рецепти, под формата на т.н. такса при отпускане, респ. отчитане на рецептурни бланки за лекарствени продукти с ниво на заплащане 100 на сто, НЗОК ще заплаща единствено за предписваните и отпуснати лекарствени продукти. Обработването на рецептурните бланки с предписани лекарствени продукти с ниво на заплащане 100 на сто е в рамките на нормативно установените задължения на аптеките.

Във връзка с това и след съвместни анализи на данните, се постигна съгласие в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти да се регламентира начисляването на полагащата се надценка за търговец на дребно за лекарствените продукти с ниво на заплащане 100 на сто, и които са с цена на производител до 10 лв. в приложение №1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС). По този начин аптеките ще продължат да отпускат лекарствени продукти, които са най-масово (около 76%) предписваните и отпускани - за напълно реимбурсираните лекарства. Така се осигурява и гарантира безпрепятственият достъп на повече пациенти до терапия с тези лекарствени продукти.

2. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 10/2009 на МЗ се обсъди разпоредбата, съгласно която, когато търговците на едро са снабдили аптеките с лекарствени продукти с ниво на заплащане 100 на сто, на стойност, по-ниска от определената за реимбурсиране от НЗОК, касата ще заплаща по-ниската стойност. В тази връзка, в акта по чл.45, ал.15 от ЗЗО – а именно Условията и редът за сключване на договори между НЗОК и аптеките за отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение – ще се регламентира механизмът за контрол по прилагане на горепосоченото правило, вкл. и правомощията на контролните органи на НЗОК за проверка и достъп до съответната документация.

Страните се споразумяха да работят и занапред в дух на конструктивизъм и диалог, съобщават от пресцентъра на НЗОК.

 

Филип Епитропов
453 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини