Контакти

 • Novini.bg - Информационна агенция за новини

 • Телефон: +359 882 448048    

 • Email: novini@novini.bg

 • София, ул. "Николай Хайтов" №3A, офис 1-5

 • Спортал.БГ АД


Филип Епитропов


 • Главен редактор

 • Email: filip.epitropov@novini.bg

 

Константин Веков


 • Редактор

 • Email: konstantin.todorov@novini.bg

 

Валери Зайцев


 • Mеждународен редактор

 • Email: valery.zaytzev@novini.bg


Нора Виткова


 • Редактор

 • Email: nora.vitkova@novini.bg

 

Мая Йорданова


 • Редактор

 • Email: maya.yordanova@novini.bg

 

Десислава Станева


 • Редактор

 • Email: desislava.staneva@novini.bg


Галя Ряшева


 • Репортер

 • Email: novinibgvideo@gmail.com

 

Весела Найденова

 

 • Репортер

 • Email: vesela.naydenova@novini.bg


    

Борислава Замфирова

 

 • Репортер

 • Email: borislava.zamfirova@novini.bg


 •