Двоен аршин за пример - гръцката Интралот, съдружник на Божков от 18 години извадена от списъка на свързани лица, а Найденови добавени въпреки че са прекратили участие много по-рано

  • 16 юни 2021 09:25

  • 6053
  • 28
Двоен аршин за пример - гръцката Интралот, съдружник на Божков от 18 години  извадена от списъка на свързани лица, а Найденови добавени въпреки че са прекратили участие много по-рано
©

Вчера, 15.06. 2021 година, в изпълнение на Решение на Министерския съвет №441 от 04.06.2021 г. Министерството на финансите публикува списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на министерство на финансите на Съединените американски щати. 

В разширения списък са включени физическите лица, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа по т. 1. от РМС №441, и обхваща периода от 2016г. до 2021г. 

МФ разкри кои лица попадат и потенциално биха попаднали под санкциите "Магнитски"

Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“. 

Боян Найденов

В списъка са включени и лицата - Боян Стефанов Найденов, Цветомир Стефанов Найденов и Стефан Найденов Найденов. В същото време, от списъка на свързаните фирми, които попадат под ударите на закона "Магнитски", който бе публикуван от МФ на 9.06.2021 година, отпада една - гръцката "Интралот", която е представила документи, че няма свързаност с Васил БожковВасил БожковВасил Крумов Божков е роден на 29 юли 1956 г. във Велинград. Божков е български бизнесмен, сочен от

 

Цветомир Найденов

МФ публикува списъка на фирмите, които са под контрола на Божков и Пеевски и попадат под санкциите от САЩ

Фирмата "Интралот" е собсветност на гръцкия милионер Сократис Кокалис, който от много години е бизнес партньор на избягалия в Дубай бивш хазартен бос. През далечната вече 2002 година "Интралот" чрез дъщерната си компания в България "Билот" придобива 49% от фирмата на Божков - "Еврофутбол", а през 2016 година гръцката компания отново чрез "Билот" купува 49% от хазартния оператор "Евробет" - също собственост на Божков. 

Справка в Търговския регистър показва кога гръцката компания прекратява участието си във фирмите на Васил БожковВасил БожковВасил Крумов Божков е роден на 29 юли 1956 г. във Велинград. Божков е български бизнесмен, сочен от, на база, на което твърди, че вече няма свързаност с него:  

БНБ вече блокира сметки и налага запори по Магнитски

I. 1. "Билот" ЕООД участва в Еврофутбол ООД (49 %)

2. До 30.12.2020 г. едноличен собственик на капитала на "Билот" ЕООД е "ИНТРАЛОТ ХОЛДИНГС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛИМИТИД" (Кипър). НА 17.12.2020 г. "ИНТРАЛОТ ХОЛДИНГС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛИМИТИД"  продава на Никос Христофору, гражданин на Кипър, дяловете си в "Билот" ЕООД (13 690 09 дяла, всеки с номинална стойност 10 лв.). На 30.12.2020 г. продажбата е вписана в Търговския регистър, като Никос Христофору става едноличен собственик на капилата и управител на Билот ЕООД. Сделката е извършена чрез пълномощници. 

II. 1. "Билот Инвестмънт" ЕООД участва в Евробет ООД (49%). 

2. До 23.12.2020 г. едноличен собственик на капитала на "Билот Инвестмънт" ЕООД е "ИНТРАЛОТ ГЛОБАЛ ХОЛДИНГС БВ" (Холандия). На 17.12.2020 г. "ИНТРАЛОТ ГЛОБАЛ ХОЛДИНГС БВ"  продава на Мария Калинику Христофору, гражданка на Кипър, дяловете си в "Билот Инвестмънт ЕООД" (50 000 дяла, всеки с номинална стойност 1 лв.). На 23.12.2020 г. продажбата е вписана в Търговския регистър, като Мария Калинику Христофору става едноличен собственик на капилата и управител на "Билот Инвестмънт" ЕООД. Сделката е извършена чрез пълномощници. 

III. "НУМЕРИКЪЛ ГЕЙМС" ООД

Съдружници    "ИНТРАЛОТ" АД, ГЪРЦИЯ - 49%     
Съдружници    "ЕВРОСЪДРУЖИЕ" ООД - 51%   

IV. "ЛОТЕРИ ДИСТРИБЮШЪНС" ООД

Съдружници    "ИНТРАЛОТ АД", ГЪРЦИЯ - 49%   
Съдружници    "ЕВРОСЪДРУЖИЕ" ООД - 51%

V. "НЕШЪНЪЛ ЛОТЕРИ" ООД

Съдружници    "ИНТРАЛОТ АД", ГЪРЦИЯ - 49%   
Съдружници    "ЕВРОСЪДРУЖИЕ" ООД - 51%

Управителят на последните три фирми - Николаос Арсенополус е заличен като такъв на 8.02.2021 година. 

Гълъб Донев: България първа в ЕС започва да прилага решение по закона "Магнитски"

Нека сега направим справка и кога братята Боян и Цветомир Найденови прекратяват своите взаимотношения с Васил Божков:

Боян НайденовБоян НайденовБоян Найденов е роден в София. Боян Найденов и брат му Цветомир Найденов започват семеен бизнес с е отстранен от длъжността управител на "Еврофутбол" на 9.07.2019 година, а на 25.03.2020 година Найденови прекратяват участието си в "ЕВРОСЪДРУЖИЕ" ООД, сочат данните в Търговския регистър. 

Тук възниква и въпроса показва ли двоен аршин МФ, след като гръцката компания "Интралот" е извадена от списъка при положение, че прекратява взаиомоотношенията си с Божков в края на миналата година и февруари месец тази година, а братя Найденови са сторили това още през месец март 2020 година, а и Божков винаги е бил директен и мажоритарен собственик на фирмите в общия им бизнес. 

От МФ също така обявиха днес, че "списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена". Редно е държавните органи да се запознаят със случая и да преосмислят вчерашното си решение на база на фактите, че братя Найденови са прекратили своята свързаност с Васил БожковВасил БожковВасил Крумов Божков е роден на 29 юли 1956 г. във Велинград. Божков е български бизнесмен, сочен от още през март месец миналата година. 

Божков се изплаши и изтрещя! Плаши през Фейсбук САЩ - въпрос на време е да му спрат достъпа до платформите

Не на последно място не трябва да се забравя, че Боян и Цветомир Найденови бяха не само първите, но и единствените засега, които си позволиха да подадат сигнали срещу Васил БожковВасил БожковВасил Крумов Божков е роден на 29 юли 1956 г. във Велинград. Божков е български бизнесмен, сочен от. Това стана, след като през юни месец 2019 година избягалият в Дубай бивш хазартен бос ги заплаши с физическо ликвидиране. Сигналите на братя Найденови бяха изпратени до Министерството на Финансите, НАП, Специализираната прокуратура, Главния прокурор, председателя на ЕК, посолствата на САЩ, Великобритания, Германия и Австрия.

Някак си странно изглежда да бъдат поставени в този "черен списък" точно тези, които са довели до повдигането на обвинения, разкриването на нарушенията на Васил БожковВасил БожковВасил Крумов Божков е роден на 29 юли 1956 г. във Велинград. Божков е български бизнесмен, сочен от и неговото санкциониране от САЩ. Със сигурност това едва ли ще подейства стимулиращо за други лица, решили да поведат битка с корупцията в държавата, защото излиза, че като направиш нещо такова, на първо място вредиш на себе си. 

Прави впечатление че в списъка оповестен от Министерството на финансите вчера, липсват много директно свързани с Васил БожковВасил БожковВасил Крумов Божков е роден на 29 юли 1956 г. във Велинград. Божков е български бизнесмен, сочен от лица - липсват лица от фирмите директно включени в списъка на Магнитски. Тези лица и към момента са съдружници с Божков във фирми но по странни причини не са включени все още в списъците. Каква е причината да не са включени? Пропуск ли е или е умишлено? Съмненията в правотата са смислени с оглед нелогичното включване на имена в този списък и липсата на други. Справедливо и задължително би било тези лица да бъдат оповестени и да попаднат в тези списъци. Активни към момента негови партньори са много по актуални и би било разумно да им се обърне внимание а не на такива прекратили взаимоотношения преди години.

На ход е държавата да покаже прозрачност, справедливост и спазването на еднакви стандарти и правила към всички страни.

Novini.bg
6053 28

Свързани новини

Коментари 28

Добави коментар
а

2021.06.16 | 10:34

8
Кой е платил за статията? Winbet и сие? Кой казва, че само близки до Божков трябва да са в списъка? Доколкото разбрах става дума за олигарси и корумпирани. Найденовците не са ли олигарси?
Йдйдйд

2021.06.16 | 23:33

28
Winbet няма нищо общо с цеките. Тази статия са сия платили цеките и е написана от една от сестрите Тошеви

2021.06.16 | 12:58

27
Най-много ми хареса тезата, че Божков ги държал насила съдружници със дял от 49%. Абе вие за прост ли ме имате, ако беше на сила Божков щеше да ви вземе всичко на 100%.

2021.06.16 | 12:55

26
Ако се плаща на буква от заглавието по 1000лв. бая сте се изръсили на новини.бг.

2021.06.16 | 12:54

25
Аааа Найденови ще има още много статии да плащате!

2021.06.16 | 12:49

24
Васил Божков масово е изнудвал хора от всички браншове за пари ....заплаха с физическа саморазправа от неговите мутри ....верно ли е ?

2021.06.16 | 12:48

23
В държавата цари хаос и беззаконие...Радев и неговите бандити от служ.правителство вилнеят из Родината, предават националните интереси относно Македония ....докога ще ги търпим?

2021.06.16 | 12:40

22
Скоро и Лудогорец ще е аут отвсякъде!

2021.06.16 | 12:39

21
Следващият ще е вашият собственик! И ако не сте разбрали, Найденови са свързани с Пеевски и с вашия Киро, а не с Божков!
Джо Байдън

2021.06.16 | 12:35

20
Аре, аре, ко мрънкате. Несправедливо било, сигнали срещу Божков били подавали... То и Чери ни подаде на нас американците сигнали срещу вашия Боко, ама ей на - санкционирахме го. Да, прави сте, трябва да се прилага еднакъв аршин и ние го правим - щом Чери го санкционирахме въпреки сигналите, сега ще санкционираме и главните спонсори на вашия сайт :)
въпрос

2021.06.16 | 12:32

19
Защо така само псувате и обиждате по Найденови а не коментирате нещо смислено по статията. Показани са ви факти които казват че мф използва двоен стандарт и мълчите. ако беше герб щяхте да оревете света колко са корумпирани. в случая трябва или найденови и гърка да са заедно в списъка или да не се сключени те и той, а не един включен друг не. при положение че и двете страни са разтрогнали договорите си в рамките на няколко месеца.

Добави коментар

Водещи новини