Министър Свветлан Стоев обсъди актуалните предизвикателства пред сигурността в Европа с колегите си от ОССЕ

  • 02 декември 2021 21:29

  • 465
  • 0
Министър Свветлан Стоев обсъди актуалните предизвикателства пред сигурността в Европа с колегите си от ОССЕ
© МВнР

Актуалните предизвикателства пред сигурността на стария континент и пред дейността на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) бяха обсъдени в рамките на дискусиите по време на годишната среща на Съвета на министрите на ОССЕ в Стокхолм. Делегацията ни бе водена от министъра на външните работи Светлан СтоевСветлан СтоевСветлан Стоев е завършил УНСС, специалност „Международни отношения” през 1985 г. Има, съобщиха от МВнР.

Българското изказване постави акцент върху необходимостта от стриктно спазване на съществуващите принципи и ангажименти във всички измерения на сигурността в рамките на ОССЕ. Страната ни подчерта важността от намиране на устойчиви политически решения на кризата в Украйна, която има директно отражение върху сигурността в Европа и широкия регион на Черно море. България оцени високо работата на Специалната наблюдателна мисия на ОССЕ в Украйна, като заяви продължаване на подкрепата от българска страна.

Светлан Стоев участва в 28-ата годишна среща на Съвета на министрите на външните работи на ОССЕ

България приветства последователните усилия на Шведското председателство да ангажира ОССЕ с важните теми за икономическото овластяване на жените, изменението на климата и опазването на околната среда. Подчертано бе спазването на правата на човека и основните свободи като ключово условие за постигането на всеобхватна сигурност.

Човешкото измерение е подходящата рамка и за адекватно справяне с нововъзникващите предизвикателства в съвременния дигитален свят, открояващ се с нарастващи миграционни потоци, дискриминация, престъпления от омраза и недоверие. В тази връзка бе изразена загриженост от продължаващите репресии срещу опозицията в Беларус, сериозните нарушения на правата на човека, инструментализирането на мигрантската криза за политически цели.

България беше ко-спонсор на две съпътстващи събития – по състоянието на правата на човека в Беларус и по Кримската платформа за Украйна. Потвърдена беше българската подкрепа за суверенитета и териториалната цялост на Украйна, както и стриктното ни придържане към политиката на непризнаване на незаконното анексиране на Крим.

Изразено беше сериозното ни безпокойство от провокативните действия на Русия в Черноморския регион и подчертано активното ни ангажиране с усилията на евроатлантическата общност за запазване на стабилността в Украйна.

Валери Зайцев
465 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини