Министър Димов участва в последното за годината заседание на Съвета на ЕС по околна среда

  • 20 декември 2018 18:15

  • 316
  • 0
Министър Димов участва в последното за годината заседание на Съвета на ЕС по околна среда
© Пресцентър МОСВ

Нено ДимовНено ДимовНено Димов е министър на околната среда и водите. На 10 януари 2020 година той подаде оставка, която бе участва в последното за 2018 година заседание на Съвета на Европейския съюз по околна среда. На него министрите на околната среда на страните от ЕС обсъдиха установяването на стандарти за емисиите на СО2 от нови тежкотоварни автомобили, Регламента за Програма LIFE за следващия програмен период и дългосрочната визия за неутрална по отношение на климата икономика.

Министрите постигнаха общ подход по предложението за Регламент за определяне на стандарти за въглеродни емисии от нови тежкотоварни превозни средства. Дискутирани бяха заложените цели за намаляване на емисиите, механизмът за стимулиране на нулево и нискоемисионни автомобили, както и предвиденият през 2022 г. преглед на постигнатото.

Очаква се новото законодателство да допринесе за намаляване на емисиите на CO2 от тежките превозни средства в съответствие с изискванията на политиката на ЕС по климата и Парижкото споразумение, както и за намаляване на замърсяването на въздуха. Документът насърчава внедряването на нови технологии, намаляващи разхода на гориво, с което ще се намалят експлоатационните разходи за производителите и транспортните разходи за потребителите.

Постигнат беше и частичен общ подход по предложението за Регламент за създаване на Програма LIFE за финансиране на дейностите в областта на околната среда и климата за програмен период 2021-2027 г. Основна цел на програмата е да допринесе за прехода към чиста, енергийно-ефективна и нисковъглеродна икономика. За България е изключително важно да бъде подпомогнато постигането на географски баланс при прилагането на програмата.

Европейската комисия представи и своята Стратегическа дългосрочна визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика. Министър Димов посочи, че Стратегията представлява подходяща база за провеждането на задълбочена и всеобхватна дискусия на всички нива. Водещи принципи за нашата държава са разходо-ефективността, отчитането на националните специфики, техническата неутралност и не на последно място – справедливия преход.

Изрично беше посочено, че България поддържа позицията си и категорично не приема по-нататъшна ревизия или увеличаване на амбицията на ЕС по отношение на установените цели до 2030 г. В допълнение, министър Димов подчерта, че държавите членки следва да имат достатъчен марж при залагане на дългосрочните си политики, за да се гарантира отчитането на националните особености, енергийния микс, потенциала за намаление на емисиите в различните сектори, икономическото развитие, инвестиционния климат и социалния ефект от планираните мерки.

Радина Лазарова
316 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини