Мерки за пожарна безопасност по време на жътвената кампания разпореди кметът на Търговище

  • 30 май 2024 14:46

  • 186
  • 0
Мерки за пожарна безопасност по време на жътвената кампания разпореди кметът на Търговище
© Pixabay

Община Търговище засилва мерките за пожарна безопасност от встъпване на житните посеви в етап на восъчна зрялост и по време на жътвената кампания. Със заповед на кмета Дарин Димитров се забранява паленето на огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в посевите, както и на разстояние по-малко от 50 метра от тях. Забраната е в сила до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата, съобщиха от пресцентъра на администрацията.

Забранява се изгарянето на стърнищата и други растителни остатъци в земеделските земи и използването на открити огнеизточници. 

Забранено е още извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през и/или покрай житни площи до прибиране на реколтата. При аварийни ситуации дейностите трябва да бъдат съгласувани с Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“.

„Електроенергиен системен оператор" ЕАД и „ЕНЕРГО-ПРО“ трябва да извършат проверка на въздушните електропроводи за високо и средно напрежение, пресичащи посеви с житни култури и да приведат провеса им в съответствие с нормативите за безопасно придвижване на земеделската техника и недопускане на пожари.

„Булгартрансгаз” ЕАД трябва да извърши проверка за техническото състояние на газопровода, преминаващ през житни площи на територията на община Търговище.

Кметовете и кметските наместници следва да запознаят със заповедта земеделските кооперации, арендаторите и земеделските производители на територията на техните кметства и кметски наместничества.

Всеки гражданин, забелязал пожар, е длъжен незабавно да уведоми Центъра за приемане на спешни повиквания на телефон 112.

От Североизточното държавно предприятие (СИДП), в чийто обхват попада и област Търговище, съобщиха, че областните управители на Шумен, Варна, Търговище и Добрич са издали заповеди за определяне на пожароопасен сезон за 2024 г. За времето от 1 април от 31 октомври се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 метра от границите на горските територии. Териториалните поделения към СИДП, кметовете, собствениците и ползватели на горски територии трябва да осигурят необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии, се казва още в заповедите на градоначалниците. Областните управители изискват от всички ръководители на стопанства, кооперации и др. да проверят състоянието на хидрантите и водоемите на тяхна територия, които се използват при пожари. Още едно изискване е заложено към СИДП – поддържане на всички линейни обекти, които ограничават прехвърлянето на огъня и разпространението му.

Последвайте канала на

Десислава Станева
186 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини