Екоинспекцията наложи нова санкция на ВиК оператора в Разград

  • 17 май 2024 14:40

  • 321
  • 1
Екоинспекцията наложи нова санкция на ВиК оператора в Разград
© Google maps

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Русе наложи текуща месечна санкция в размер на 117 703 лева на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД в Разград, оператор на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ). Административната мярка е предприета за установени отклонения в индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за заустване във воден обект на дружеството, съобщават от екоинспекцията. 

Водните проби са взети при извънредната проверка на 20 април по сигнали за миризми в града. Физикохимичният анализ на пробите, извършен от Регионална лаборатория - Русе при Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), показва значителни отклонения по показатели неразтворен кислород, химична потребност от кислород, биохимична потребност от кислород за пет денонощия и общ фосфор, посочват от екоинспекцията. От там допълват, че текущата санкция ще бъде намалена или отменена след ново пробонабиране и достигане на индивидуалните емисионни ограничения, заложени в разрешителния документ. 

През ноември на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД в Разград бе наложена глоба в размер на 42 358 лв. за отклонения от индивидуалните емисионни ограничения на следените показатели в отпадъчните води, записани в разрешителното за заустване, припомня БТА.

РИОСВ-Русе с извънредна проверка днес по сигнал за миризми в Разград

В ГПСОВ-Разград се извършва механично и биологично пречистване на водите, които се заустват в река Бели Лом, за което на дружеството „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД е издадено разрешително, със заложени индивидуални емисионни отклонения. Станцията се експлоатира вече 49 години и е амортизирана. Проблем са производствените отпадъчни води, които са повече от битово-фекалните, идващи от града, както и утайките от първичните утаители на пречиствателната станция, уточни Рени Петрова, главен експерт по „Връзки с обществеността“ в РИОСВ – Русе.

Проектът на Община Разград за основния ремонт на Градската пречиствателна станция е сред одобрените за финансиране със средства от държавния бюджет по Инвестиционната програма за общински проекти. Предвидените средства са 875 000,00 лева без ДДС.  

Последвайте канала на

Мая Йорданова
321 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар

2024.05.25 | 06:00

1
❤️ Г­­о­­­р­­­е­щ­­и­­­ ­­­м­о­­­м­­­и­ч­­е­­т­­а­­ ­­в­­и­­ ­­о­­­ч­­­а­­­к­­в­­­а­­­т ­-­­­ X­­1­­8­­­.­­­F­­­U­­­N

Добави коментар

Водещи новини