Омбудсманът скочи заради драстичния скок на цената на водата

  • 06 декември 2022 15:04

  • 575
  • 0
Омбудсманът скочи заради драстичния скок на цената на водата
© Омбудсман на Р. България
Слушай новината Слушай новината

„Като защитник правата и интересите на гражданите отправям препоръка -  цената на ВиК услугата, предоставяна от ВиК Смолян, ВиК Русе, ВиК Ямбол, ВиК Стара Загора, ВиК Плевен, ВиК Варна, ВиК Монтана, ВиК Велико Търново, ВиК Силистра, ВиК Враца, ВиК Търговище, ВиК Пловдив и ВиК Габрово да не бъде повишавана“. Това становище изпрати омбудсманът Диана Ковачева в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по повод общественото обсъждане за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2023 г. 

Проф. Ковачева бе категорична, че увеличението на цените е в нарушение на  принципите, от които следва да се ръководи по закон КЕВР, а именно – осигуряване на условия за предоставяне на всеобщ достъп до ВиК услуги, защита интересите на потребителите, икономическата обоснованост на цените на водата и отчитане нуждите на потребителите, които поради географски, теренни или други причини се намират в неравнопоставено положение.

Предлагат увеличение с над 50 ст. на кубик вода в Русе

Според нея за гражданите става все по-непосилно да погасяват нарастващите сметки за вода в условията на кризи (икономическа, политическа, финансова, постковид) и при огромна инфлация - годишната инфлация за октомври 2022 г. спрямо октомври 2021 г. е 17,6%.

„За съжаление КЕВР не взе предвид изразените аргументи от омбудсмана и увеличи цените на услугите на деветнадесет ВиК оператора. Средното увеличение на комплексната ВиК услуга за 2022 г. спрямо 2021 г. е 36%“, подчертава омбудсманът.

Диана КовачеваДиана Ковачева Диана Ковачева е родена в София през 1975 г. Завършила е право в Софийския университет "Св. Климент обръща внимание на факта, че за 13 от 19-те области на страната, чиито ВиК оператори имат одобрени бизнес планове за регулаторен период 2022 г. – 2026 г., цените на ВиК услугите през 2023 г. се увеличават.

Посочва, че в област Смолян, където и в момента цената на ВиК услугата е на четвърто място в страната, е предвидено най-голямото увеличение (24%) в сравнение с утвърдените цени за 2022 г. Така от 1 януари догодина жителите на Смолян и региона ще бъдат принудени да плащат с цели 68% по-скъпа ВиК услуга спрямо началото на 2022 г.

„Гражданите на Омуртаг многократно протестират по повод въведения от години изключително тежък режим на водоподаване. През следващата година те ще се наложи да заплащат с 3% по-скъпа вода от утвърдената цена за 2022 г. и с 4 % по-скъпа услуга спрямо цената за 2021 г., въпреки че проблемите с качеството на услугата не се разрешават“, подчертава проф. Ковачева.

Тя обръща внимание на факта, че изпълнението на показателите за качество „общи загуби на вода във водоснабдителните системи“, не се вземат предвид от Регулатора при изменението на цената на ВиК услугата за 2023 г. 

„Оценявам, че действията на КЕВР са съобразени с нормативните разпоредби, но през годините многократно подчертавах, че загубите на вода по водоснабдителната мрежа са една от основните причини за преминаването към режим на водата в стотици населени места в страната“, посочва общественият защитник.

Проф. Ковачева допълва още, че от Сравнителния анализ на КЕВР за ВиК сектора за 2021 г., съгласно които за 16 от 19-те ВиК оператора с одобрени бизнес планове за настоящия регулаторен период, оценката на КЕВР за показател „общи загуби на вода“ е „пълно неизпълнение“. 

„В областите Монтана, Ямбол, Разград, Търговище, Варна, Плевен и Враца общите загуби на вода надхвърлят 60%. Потърпевши са потребителите. Основателно е искането им - цената да бъде намалена, когато ВиК операторите допускат високи загуби на вода“, категорична е Ковачева.

Тя акцентира и на факта, че през м. април 2021 г. КЕВР приема Указания за регулаторен период 2022 г.– 2026 г., съгласно които, показателят за качество - „общи загуби на вода във водоснабдителната система“ е определен от Комисията като показател за ефективност, но той ще се прилага за изменението на цените на ВиК услугата след третата година от регулаторния период и чак през първата година от следващия. 

„До тогава обаче гражданите ще заплащат цена за услуга, която не отговаря на качеството й на предоставяне, което не е справедливо“, аргументира се омбудсманът.

В становището си Ковачева обръща внимание и на социалната поносимост на цената на водата за 2023 г. и посочва, че КЕВР не е публикувала данните, използвани за изчисляването й - средномесечен паричен доход на лице от домакинството по области за 2021 г. от изследване „Наблюдение на домакинските бюджети“. 

„От Доклада на работната група става ясно, че тези данни са предоставени от Националния статистически институт (НСИ) с условието, при публикуването им да бъдат посочени стойностите на максималната грешка за всяка област. Това е наложително, предвид факта, че тези данни са ненадеждни“, допълва общественият защитник.

Подчертава още, че при определяне на социалната поносимост, която играе основна роля за гарантиране възможността на гражданите да погасяват задълженията си за вода, трябва да се ползват доказано надеждни данни.

„Много близки до социалната поносимост са цените на ВиК услугите за 2023 г. на: „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД (цена с ДДС - 5,191 лв., при социална поносимост с ДДС - 5,384 лв.), „ВиК“ ООД гр. Силистра (цена с ДДС – 5,284 лв., при социална поносимост с ДДС – 5,545 лв.), „ВиК“ АД гр. Ловеч (цена с ДДС – 4,002 лв., при социална поносимост с ДДС – 4,232 лв.), пише омбудсманът с извода, че цената на ВиК услугата за тези дружества реално може да надхвърли прага на социалната поносимост, което е недопустимо.

Омбудсманът изпрати в КЕВР и отрицателно становище по ценовото предложение на ВиК Кърджали, според което потребителите ще бъдат принудени през 2023 г. да заплащат с 45% по-скъпа ВиК услуга спрямо цената за 2021 г., прилагана и през 2022 г., т.е. от 2,648 лв. /с ДДС/ на 3,847 лв. /с ДДС/). Предложената цена за утвърждаване за 2026 г. пък е с цели 86% по-висока спрямо м.г. - от 2,648 лв. /с ДДС/ на 4,927 лв. /с ДДС/.  

„Бизнес планът и ценовото предложение на „ВиК“ ООД гр. Кърджали за регулаторен период 2022 г.-2026 г. се разглеждат от КЕВР в последния месец от първата година на посочения период. По този начин КЕВР на 6 декември 2022 г. провежда обществено обсъждане за одобрява цените на ВиК услугите за област Кърджали за 2023 г., 2024 г., 2025 г. и 2026 г., изменя и утвърждава цената за 2023 г. Това е прецедент в практиката на КЕВР.  На практика регулаторният период за ВиК Кърджали вместо 5, включва 4 години, което е в противоречие с нормативната уредба“, посочва омбудсманът.

Проф. Ковачева отново подчертава, че е недопустимо значителното увеличение на цената на водата в Кърджали и региона през годините с оглед на незадоволителното качество на предоставяната услуга.

Последвайте канала на

Десислава Станева
575 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини