Емил Димитров: Русе ще е единствения град извън София с четири станции за контрол на атмосферния въздух

  • 08 октомври 2020 19:49

  • 373
  • 0
 Емил Димитров: Русе ще е единствения град извън София с четири станции за контрол на атмосферния въздух
© Pixabay

Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ е предоставило на Русе две станции - една мобилна и една стационарна. По проект LIFE ще получат още две. Русе ще е единствения град извън София с четири станции. МОСВ прави всичко възможно което трябва и по програмите, по които трябва. Това каза министърът на околната среда и водите Емил Димитров в рамките на изслушване относно проблемите с чистотата на атмосферния въздух в Русе в Парламентарната комисия по околната среда и водите.

Министърът отбеляза, че мониторингът на качеството на атмосферния въздух в Русе се осъществява чрез автоматична измервателна станция "Възраждане", която е разположена в центъра на града и функционира от 2005 г. Станциата предава в реално време към Националната система за контрол на качеството на атмосферния въздух.

Същевременно от 2015 г. функционира и втора мобилна автоматична станция. За периода от 2015 г. до 2020 г. не са регистрирани превешения на нормите на измерваните показатели. Той отбеляза, че за последните 10 години резултатите от извършвания постоянен мониторинг на качеството на атмосферния въздух не показват превишение на нормите с изключение на показателя фини прахови частици.

По думите му основният проблем, визиран от гражданите, е наличието на неприятна миризма в различни раойни на града. В тази връзка по пилотен проект е монтирана мобилна пробовземна апаратура за миризми през 2018 г. и през летния период на 2019 г. експерементално е извършвано пробонабиране. Резултатите са анализирани в специализирана лаборатория в Италия и са констатирани миризми в по-висок интензитет - 34 единици, на 22 юли 2019 г. в квартал "Възраждане", и на 16 октомври 2019 г. - 95 единици в Западна промишлена зона при контролното пробонабиране. Резултатите от останалите проби са под границата на откриване съгласно европейския стандарт. В рамките на проекта през 2018 г. са възложени изпитвания на проби атмосферен въздух за извършване на химически анализ на акредитирана лаборатория в Холандия. От общо 81 анализирани летливи органични съедининения са регистрирани само три - толуен, дихлорметан и бромхлорметан. Измерените концентарции на толуен не превишават нормата в наредбата за норми на пределно допустими концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места; за другите две вещества няма установена норма в законодателството, каза министърът.
Според министър Димитров РЗИ-Русе е компетентната институция, която би следвало да оцени наличие или неналичие на здравен риск от интензивно мирищещи вещества и при наличие на здравен риск да предложи мерки за защита на човешкото здраве и качеството на живот на жителите.

За двете нови автоматични станции, които предстои да бъдат изградени по програма "Лайф" на ЕС в Русе, министърът каза, че през юни работна група с представители на МОСВ, РИОСВ-Русе, ИАОС, Община-Русе е извършила оглед на предложените площадки за разполагане.

Министърът посочи, че ще изиска от Инспекцията по труда данни за установени нарушения на нормите за безопасност на труда през годините.

По отношение на предприятията в града, Димитров каза, че извършените до настоящия момент проверки на "Монтюпе" не са констатирали нарушения на условията от издаденото комплексно разрешително. На дурго дружество - "Сид грийн" ООД, РИОСВ са издали шест предписания. Дадено е предписание на ТЕЦ-Русе за включване на системата за видеонаблюдение към Националния координационен център на МОСВ, както и на Монтюпе, "Сид грийн" ООД и други обекти за изграждане на система за видеонаблюдение, каза още министърът.
 

Novini.bg
373 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини