БНБ публикува отчет на Фонда за преструктуриране на банки за 2020 година

06 април 2021 17:51

БНБ публикува отчет на Фонда за преструктуриране на банки за 2020 година
© Novini.bg
371 0

Българската народна банка публикува днес отчет на Фонда за преструктуриране на банки /ФПБ/ за 2020 година.

Годишните вноски за 2020 г. във ФПБ са били в размер на 157 876 хил. лв. (2019 г. - 137 258 хил. лв.) и са внесени в срок.

БНБ определи нивото на антицикличния капиталов буфер в размер на 0.5 на сто за второто тримесечие

През 2020 г. не са определяни и не са събирани извънредни вноски от банките. През 2020 г. ФПБ работи при две различни правни рамки за управление. До датата, от която започва да се прилага решението на Европейската централна банка (ЕЦБ) за установяване на тясно сътрудничество с БНБ - 27 юли 2020 г., ФПБ се управлява от Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ).

От 27 юли 2020 г., управлението на ФПБ се осъществява от БНБ. При новия модел на управление Фондът запазва своята обособеност, уточняват от Централната банка. В края на май 2020 г. след превеждане в срок на вноските от кредитните институции средствата във ФПБ са достигнали 701 930 хил. лв. На 27 юли 2020 г. съгласно настъпилите промени в правната рамка в резултат на решението на ЕЦБ, Фондът за гарантиране на влоговете в банките е прехвърлил на БНБ наличните средства във ФПБ. Впоследствие средствата са били разпределени от БНБ в два целеви подфонда - подфонд за клонове на кредитни институции от трети държави и подфонд за вноски в Единния фонд за преструктуриране (ЕФП).

На 5 октомври БНБ е превел определената от Единния съвет за преструктуриране (ЕСП) първоначална вноска на България в ЕФП. През 2020 г. БНБ не е упражнявала правомощия по преструктуриране, съответно не са разходвани средства от ФПБ във връзка с предприемане на действия за преструктуриране спрямо кредитна институция.

Въпреки силно влошената макроикономическа среда през 2020 г. банковата система в България запази силната си ликвидна позиция, а капиталовите съотношения на системата останаха на нива, значително над регулаторните изисквания. За това допринесоха наличните в системата капиталови буфери преди настъпването на икономическия шок, приетите от БНБ мерки, насочени към допълнително укрепване на капитала и ликвидността на банките, отчитат от Централната банка.

Ефектите от влошаването на икономическата среда върху качеството на кредитния портфейл на банките заради пандемията бяха в значителна степен ограничени от БНБ, пише в отчета. По предложение на Асоциацията на банките в България беше приет "Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции" . Към декември 2020 г. съотношението на брутната балансова стойност на одобрените заявления за отсрочване на задължения - обект на частния мораториум, спрямо общата кредитна експозиция възлиза на 6.6 процента при домакинствата и на 16.7 на сто при предприятията, отчита още БНБ.

Мая Йорданова
371 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини