Гледай на живо

ЕВРО 2020: Италия - Уелс 1:0 /почивка/

БНБ определи нивото на антицикличния капиталов буфер в размер на 0.5 на сто за второто тримесечие

30 март 2021 19:06

БНБ определи нивото на антицикличния капиталов буфер в размер на 0.5 на сто за второто тримесечие
© Novini.bg
470 2

Управителният съвет на БНБ определи ниво на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в България, в размер на 0.5 на сто за второто тримесечие на 2021 г., в съответствие с чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките, съобщиха от БНБ.

Съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба 8 на БНБ, при определяне на нивото на антицикличния буфер се отчитат както референтният индикатор по чл. 5, ал. 1, така и съответните насоки на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) и други показатели, които БНБ е преценила за подходящи за отразяване на цикличния системен риск. По отношение на данните, свързани с референтния индикатор, към края на четвъртото тримесечие на 2020 г. съотношението кредит/БВП, изчислено според публикуваната на интернет страницата на Българската народна банка методология, възлиза на 98.2 на сто.

Държавата пое нов дълг за 300 млн. лева

Отклонението на показателя от дългосрочния тренд е отрицателно (-28.8 процентни пункта), което съответства на нулева стойност на референтния индикатор за антицикличния буфер. Във връзка с пандемията от COVID-19, през март 2020 г. Управителният съвет на БНБ взе решения за пакет от мерки, включващ отмяна на предвидените за 2020 г. и за първото тримесечие на 2021 г. увеличения на нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към местните кредитни рискови експозиции, и запазване на равнището от 0.5 на сто, което бе непроменено през втората половина на 2020 г. и първото тримесечие на 2021 г.

Запазването на текущото ниво на буфера през второто тримесечие на 2021 г. би допринесло за съхраняване на устойчивостта на банковата система срещу потенциални неблагоприятни тенденции в икономическата среда, спрямо загуби от кредитен риск и произтичащ от тях натиск върху доходността и капиталовата позиция на кредитните институции, се посочва в прессъобщението. Решение за нивото, приложимо през третото тримесечие на 2021 г., Управителният съвет на БНБ ще вземе през юни 2021 г.

Мая Йорданова
470 2

Свързани новини

Коментари 2

Добави коментар
Възхитен съм

2021.03.31 | 22:38

2
Нула цяло и пет е много хубаво
!!!

2021.03.30 | 21:06

1
"съотношението кредит/БВП, възлиза на 98.2 на сто" ние сме от най-задлъжнелите нации в ЕС. Досега удобно посочваха само държавния дълг, а то е пълна катастрофа. От това има два изхода, девалвация преди еврото или още заеми, за да се вдигне БВП и олекне съотношението на държавния дълг. Следващият фин. мист. ще направи и двете. Данъците 15-20%.

Добави коментар

Водещи новини