БНБ: И през декември лихвите по депозитите и кредитите остават без особена промяна

  • 28 януари 2021 14:43

  • 528
  • 0
БНБ: И през декември лихвите по депозитите и кредитите остават без особена промяна
© Novini.bg

През декември 2020 година основният лихвен процент (ОЛП) е 0.00 процента, като запазва нивото си в сравнение с декември 2019 г. и с ноември 2020 година. Индексът ЛЕОНИА Плюс през декември 2020 г. e минус 0.68 на сто, като на годишна база намалява с 0.09 процентни пункта (пр.п .), съобщава Българската народна банка. ЛЕОНИА ПЛЮС е справочен индекс на сключените и изпълнените сделки за предоставяне на необезпечени овърнайт-депозити в левове на междубанковия пазар в България.

Средният лихвен процент по депозитите на бизнеса с договорен матуритет в левове през декември спада на годишна база с 0.10 пр.п. до минус 0.05 на сто, а по тези в евро се повишава с 0.06 пр.п. до 0.02 на сто.

През декември средните лихвени проценти по депозитите на домакинствата с договорен матуритет в левове и в евро намаляват съответно с 0.03 пр.п. и с 0.06 пр.п. до 0.14 на сто.

През декември 2020 г. средният лихвен процент по кредитите на бизнеса до 1 млн. евро, договорени в левове, се понижава спрямо същия месец на 2019 г. с 0.31 пр.п. до 3.16 на сто, а по тези, договорени в евро, се увеличава с 0.47 пр.п. до 2.64 на сто. Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, спада на годишна база с 0.01 пр.п. до 2.60 на сто, а по тези, договорени в евро - с 0.61 пр.п. до 2.10 на сто.

През декември 2020 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада в сравнение с декември 2019 г. с 0.03 пр.п. до 9.00 на сто, а по тези в евро нараства с 0.03 пр.п. до 3.68 на сто.

БНБ: Поредно нарастване на депозитите и кредитите на домакинствата и през декември

При жилищните кредити в левове средният лихвен процент намалява с 0.18 пр.п. до 2.81 на сто, а по тези в евро се увеличава с 0.10 пр.п. до 3.36 на сто.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през декември 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 г. се понижава с 1.43 пр.п. до 9.53 на сто, а по кредитите за потребление в евро - с 0.06 пр.п. до 3.96 на сто. През декември 2020 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове спада спрямо декември 2019 г. с 0.24 пр.п. до 3.07 на сто, а по жилищните кредити в евро се повишава с 0.11 пр.п. до 3.61 на сто.

Novini.bg
528 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини