ОП "Развитие на регионите" 2021-2027 г. ще е с бюджет 3 млрд. лв.

  • 09 септември 2020 15:55

  • 2146
  • 0
ОП "Развитие на регионите" 2021-2027 г. ще е с бюджет 3 млрд. лв.
© pixabay

Одобрен е работният проект на новата Оперативна програма "Развитие на регионите" за периода 2021-2027 г., който страната ни ще внесе за преговори в ЕК.

Под председателството на зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова днес се е провело онлайн заседание на тематичната работна група за разработване на програмата, която е подкрепила предложенията в заданието, съобщават от регионалното министерство.

ЕК одобри схема на стойност 88 милиона евро за подпомагане на българските микро и малки предприятия

Бъдещата оперативна програма ще бъде с бюджет от над 3 млрд. лв. Тя ще съдържа три приоритетни оси. Първата ще е за градско развитие и в нея ще бъде съсредоточен 6 на сто от ресурса за ЕФРР на национално ниво за проекти за градско развитие на десетте най-големи общини. Втората ос е за интегрирано териториално развитие на регионите, в която попадат 40 общини, чиито градски центрове са с население над 15 000 души. Те ще изпълняват интегрирани териториални инвестиции.

Допълващо, ще имат достъп до финансиране от останалите оперативни програми и най-вече Програмата за развитие на селските райони, с което ще се постигне изпълнението на огледални дейности и допълняемост на мерките между градски и селски общини.

"Паралелно с това общините ще трябва да си партнират при изпълнението на проектите и по този начин ще се постига много по-голям ефект за няколко населени места и практически няма да има град или село без възможност за еврофинансиране", е подчертала Николова.

Третата приоритетна ос на програмата е за техническа помощ, откъдето ще се финансират дейности за повишаване на административния капацитет на местно и национално ниво. Средствата по първите две оси ще се отпускат по проекти за модернизиране на образователната инфраструктура, развитие на индустриалните паркове и енергийната ефективност. Сред приоритетните области остават и модернизирането на градския транспорт, здравеопазването и рехабилитацията на пътната инфраструктура. Ще продължи и финансирането за развитие на туристическата и културна инфраструктура, ремонти на градската среда и социална инфраструктура.

"Икономическото развитие на регионите е ключов приоритет. Затова залагаме мерки с добавена икономическа стойност", е коментирала заместник-министър Николова.

Новост в програмата е, че МРРБ поема изпълнението на териториалните планове за справедлив преход чрез Фонда за справедлив преход през периода 2021-2027 г. или изпълнението на целите на т.нар. "зелена сделка".

"Така ще се даде възможност за финансиране на мерки в подкрепа на икономическа трансформация и енергиен преход в регионите, заедно с осигуряване на съпътстващите нужди за социални мерки", е отбелязала заместник-регионалният министър.

Николова е обърнала внимание, че през октомври ще започне дейността на новите съвети за регионално развитие, на ниво широк формат, за разработване на интегрираните концепции на регионално ниво. В бъдещия програмен период съветите ще имат своята позиция за селектиране на проектите на регионално ниво. Очаква се още през октомври да започне подготовка на насоки за кандидатстване с интегрирани териториални инвестиции.

Мая Йорданова
2146 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини