Сарафов, Цацаров и Гешев отказаха да участват в заседанието на комисията за Нотариуса

  • 02 април 2024 13:24

  • 7564
  • 26
Сарафов, Цацаров и Гешев отказаха да участват в заседанието на комисията за Нотариуса
© Булфото (архив)

И.ф. главен прокурор Борислав СарафовБорислав СарафовБорислав Сарафов е роден на 16 август 1969 г. в София.   През 1987 г. завършва 27 ЕСПУ „Акад. изпрати писмо до председателя на Временната комисия в 49-ото Народно събрание за проверка на факти и обстоятелства, свързани с дейността на групата около Мартин Божанов, съобщиха от пресцентъра на ПРБ.

Всичко по темата:
Убийството на Мартин Божанов-Нотариуса и трусовете в съдебната система 281

Публикуваме писмото без редакторска намеса: 

"УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,

Обръщам се към Вас по повод получена покана да взема участие в насроченото за 02.04.2024 г. заседание на председателстваната от Вас комисия. В т. 1 от дневния ред е предвидено „Изслушване на и.д. главен прокурор - Борислав СарафовБорислав СарафовБорислав Сарафов е роден на 16 август 1969 г. в София.   През 1987 г. завършва 27 ЕСПУ „Акад., относно данни и информация за групи за влияние в прокуратурата и предприети мерки от страна на ръководството на прокуратурата“.

В тази връзка използвам настоящата кореспонденция, за да Ви уведомя, че няма да взема участие в заседанието, поради посочените по-долу аргументи:

След встъпването ми в длъжност на 16.06.2023 г. предприех поредица от действия, свързани с изясняване на обективната истина по конкретни казуси, станали обществено достояние още през 2020 г. и 2021 г. Длъжен съм да Ви напомня, че именно след встъпването ми в длъжност установих наличието на справка за извършена през м. юли 2020 г. проверка от направление „Инспекторат“ при ВКП. В справката се съдържаха констатации за „допуснати груби закононарушения“ от страна на наблюдаващите прокурори по двете досъдебни производства на Специализирана прокуратура, свързани с казуса, добил популярност като „Осемте джуджета“. Тази справка още през 2020 г. е била изпратена на вниманието на главния прокурор без да са предприети последващи действия по компетентност от негова страна. В тази връзка възложих на екип от прокурори от Апелативна прокуратура-София извършването на проверка на всички относими прокурорски преписки и досъдебни производства. С оглед констатациите от проверката за допуснати от следователите и наблюдаващите прокурори множество нарушения отправих предложения до ПК на ВСС да образува дисциплинарни производства за налагане на дисциплинарно наказание спрямо четирима прокурори и трима следователи. Отделно от това, по случая продължават действията по разследване по досъдебно производство на СГП, по което има привлечени в качеството на обвиняеми двама действащи прокурори, както и бившият ръководител на СО-СГП.

Именно в периода след встъпването ми в длъжност като и.ф. главен прокурор са предприети активни действия по изясняване ролята на Мартин Божанов и негово нерегламентирано въздействие в служебната дейност на действащи магистрати. С моя заповед от 07.08.2023 г. възложих тематична ревизия на работата по организацията, ръководството и контрола на дейността на СРП в периода 01.01.2022 г. - 31.07.2023 г. В тази връзка още в началото на м. август 2023 г. призовах административния ръководител на Софийска районна прокуратура г-жа Невена Зартова да освободи заеманата длъжност. Вследствие на констатациите в доклада по възложената ревизия през м. октомври 2023 г. ръководството на ПРБ внесе предложение до ВСС за налагане на дисциплинарно наказание на административния ръководител на СРП. С моя заповед от м. февруари 2024 г. възложих на отдел „Инспекторат“ при Върховна прокуратура проверка на дейността на Софийска районна прокуратура във връзка с констатирани неприемливи практики за разпределение на делата, както и множество изнесени данни в публичното пространство, отразяващи негативно дейността на Районна прокуратура-София.  

Ръководителят на СГП отказа да се яви в комисията за Нотариуса, обясни защо

Същевременно използвам случая да заявя, че намирам за абсолютно неприемливо отправянето на неподкрепени с факти и доказателства коментари и обвинения към българските магистрати от страна на част от народните представители във формата на председателстваната от Вас временна комисия. В рамките на проведените до момента заседания магистрати бяха унижавани публично с цел постигане на лични, политически и други интереси. Нещо повече, някои от народните представители открито преминават границите на добрия тон и възпитание.

Убеден съм, че представляваната от мен институция ще даде отговор на поставените от обществеността и народните представители въпроси, като изнесените в публичното пространство факти ще бъдат проверени със средствата на наказателния процес и при спазване на принципите за обективност, всестранност и пълнота на разследването. 

Бих искал да поясня, че съгласно чл. 84, т. 16 от Конституцията не разполагам с правомощия да предоставя детайлна информация по конкретни преписки и досъдебни производства. В този текст са определени границите, в които Народното събрание може да се интересува и намесва в дейността на прокуратурата – с изслушване и приемане на доклади по прилагането на закона, противодействието на престъпността и реализирането на наказателната политика. Съдържанието на тези доклади е разяснено с Решение № 6 на КС от 6 юни 2017 г. по к.д. № 15/2016 г. Единственият начин за получаване на информация от Народното събрание за дейността на прокуратурата е чрез доклади по прилагането на закона, което се осъществява по ред, определен в КРБ, ЗСВ и Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Няма предвиден ред и правила извън посочените, за получаване на информация от отделните комисии към Народното събрание, относима само към тяхната дейност и имаща за цел да отговори на конкретни въпроси на народни представители от тези комисии.

Същевременно с оглед приетия от 49-ото Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Конституцията, обн. в ДВ бр. 106 от 22.12.2023 г., правомощията на главния прокурор бяха ограничени в значителна степен и в качеството ми на и.ф. главен прокурор не разполагам с информация по относими към предмета на дейност на Комисията преписки и досъдебни производства. Нещо повече, действащото законодателство забранява разгласяването на информация по конкретни досъдебни производства без разрешението на съответния наблюдаващ прокурор и изключения в тази посока са недопустими, включително и за главния прокурор. Обръщам внимание, че главният прокурор няма задължение да контролира конкретни преписки или досъдебни производства, а разгласяването на материали от разследвания би могло да попадне под наказателна отговорност, предвидена в чл. 360 от НК.

Подчертавайки своето уважение към Народното събрание като най-висш орган на власт в парламентарната демокрация, следва да имате предвид, че е възможно резултатът от работата на Комисията да бъде материализиран в доклад, който при наличие на данни за престъпления или дисциплинарни нарушения от страна на прокурори и следователи да бъде изпратен на компетентния орган - прокуратурата, в частност до и.ф. главен прокурор, поради което с цел да избегна всякакви съмнения за пристрастност и евентуален конфликт на интереси, намирам за необходимо да отклоня изпратената покана за участие в заседание на председателстваната от Вас временна комисия". 

По информация на БНТ бившият главен прокурор Сотир ЦацаровСотир Цацаров Сотир Цацаров е роден на 28 септември 1966 г. в гр. Пловдив. Средното си образование завършва в също е отклонил поканата да участва в изслушването пред парламентарната комисията по казуса "Нотариуса".

Преди дни стана ясно, че поканата е отклонил и бившият главен прокурор Иван ГешевИван ГешевИван Стоименов Гешев е роден на 19 декември 1970 година. Завършва висше юридическо образование във, който е обяснил отказа си с ангажименти в чужбина.

Последвайте канала на

Филип Епитропов
7564 26

Свързани новини

Коментари 26

Добави коментар

2024.05.25 | 08:11

26
❤️ Г­­­о­­­р­­е­щ­­­и­­ ­­­м­­о­­­м­­­и­­ч­­­е­­­т­а­­­ ­в­­­и­ ­­­о­­­ч­­­а­­к­в­а­­­т ­­-­ X­­1­­­8­­.­F­U­­N
Дончо

2024.04.03 | 08:21

25
Послепис, след 8 джуджета следва 3 прасета.
патриот

2024.04.02 | 15:31

17
само идиоти тука

2024.04.02 | 19:49

24
А ти какъв го търсиш тука
Още един българин

2024.04.02 | 18:42

23
На ешафода!
ПЕНЧО

2024.04.02 | 18:09

22
ЛАЙНОБЪРКАЧКА ТОВА Е БЪЛГАРИЯ

2024.04.02 | 15:51

19
Луд ceкc няколко часа, силна еpeкция, ярки оpгaзми, много cпеpмa и повишен тeстoстеpон и безoпаcно на всяка възpaст! Не пpопyскайте шансa да напpавите секса си незабpавим-----> do.my/bmaca
Х...УЮ

2024.04.02 | 18:02

21
Е...БАХ ВИ ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА ПУТКЕНСКА ВСИЧКИ СА ПРЕСТЪПНИЦИ И КРАДЦИ
Гост

2024.04.02 | 15:58

20
Защото са слуги на мафиятя,кой по дяволите им дава право да остават на държани служби.....простия народ разбира се

2024.04.02 | 15:50

18
Луд ceкc няколко часа, силна еpeкция, ярки оpгaзми, много cпеpмa и повишен тeстoстеpон и безoпаcно на всяка възpaст! Не пpопyскайте шансa да напpавите секса си незабpавим-----> do.my/bmaca

2024.04.02 | 15:21

16
Бойко Рашков е боклук
На НДК има 3 пилона

2024.04.02 | 14:54

15
… все още никой не виси на тях?! Защо?

Добави коментар

Водещи новини