Община Каварна спечели дело срещу държавата за два имота край морето

  • 09 май 2017 14:34

  • 1031
  • 0
Община Каварна спечели дело срещу държавата за два имота край морето
©

Община Каварна спечели дело срещу държавата за собствеността на два имота на брега на морето под нос Чиракман, съобщиха от Окръжния съд в Добрич. Имотите, които са с площ 1880 кв. м и 7400 кв. м, не са държавна собственост.

Делото е заведено от местната администрация през 2015 г., след като за двата имота са били съставени актове за публична държавна собственост. Според Община Каварна, двата имота съставляват терен и брегоукрепително съоръжение, което е било предадено безвъзмездно на общината за стопанисване и поддържане.

В хода на делото държавата се е позовала и на издадена през ноември миналата година заповед на министъра на културата, с която въпросните имоти са включени в териториалния обхват и в охранителната зона на недвижима културна ценност - обект "Праисторическо, антично и средновековно селище "Чиракман", община Каварна".

Съдът е установил, че теренът, включващ двата имота, е бил частна държавна собственост. През 1999 г. със заповед на кмета на Община Каварна той е бил отреден за мероприятия от местен обществен и благоустройствен характер, а не от национално значение. Според магистратите, по силата на Закона за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост имотите са преминали в собственост на Община - Каварна, като държавата е загубила правото си върху тях.
Решението на Окръжен съд - Добрич подлежи на обжалване пред Апелативен съд-Варна.

Нора Виткова
1031 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини