Вижте какви решения ще взима служебният кабинет утре

  • 20 септември 2022 17:09

  • 2060
  • 2
Вижте какви решения ще взима служебният кабинет утре
© Булфото (архив)
Слушай новината Слушай новината

Служебното правителство ще проведе редовно заседание в сряда, 21 септември, от 10 часа.

Това съобщиха от правителствената информационна служба. Заседанието ще протече при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪКА НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА, ЗА КОИТО СЕ СЪБИРА ТАКСА ЗА ИЗМИНАТО РАЗСТОЯНИЕ - ТОЛ ТАКСА, И ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕ № 101 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪКА НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА, ЗА КОИТО СЕ СЪБИРА ТАКСА ЗА ИЗМИНАТО РАЗСТОЯНИЕ - ТОЛ ТАКСА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИСКАНЕ ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ЗА ДАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЪЛКУВАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТ НА ЧАСТИ ОТ РАЗПОРЕДБА ОТ ЗАКОН.

Внася: министърът на правосъдието

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 363 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ БРОЯ НА ПРИЕМАНИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА.

Внася: министърът на образованието и науката

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КАМПАНИИ ПО ДОБРОВОЛНА РЕЛОКАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ, ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА, С ПОДКРЕПА ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ПО ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ С ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОСВОБОДЕНИ ДЪРЖАВНИ РЕЗЕРВИ ОТ БУТИЛИРАНА ВОДА ЗА ПИТЕЙНИ НУЖДИ ПО ИСКАНЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ОБЯВЕНО ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ КАРЛОВО И КАЛОЯНОВО И В С. ТРИЛИСТНИК, ОБЩИНА „МАРИЦА“.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи 

Гълъб Донев привика областните управители, обсъдиха организацията на изборите

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ НА УКРАЙНА.

Внася: министърът на отбраната

7. ПРОЕКТ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ № 6 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОРГАН, КОЙТО ДА УПРАЖНЯВА ПРАВАТА НА ДЪРЖАВАТА КАТО ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „ИНТЕНДАНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ“ ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на отбраната

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕ № 269 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА „ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ“ ЕАД - ГР. СОФИЯ, С НЕПАРИЧНА ВНОСКА.

Внася: министърът на отбраната

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ЗАКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА КОНГО, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ЛУБУМБАШИ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ КАТАНГА, И ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ТЕОДОРА ИГНАТОВА ОТ ФУНКЦИИТЕ НА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА КОНГО СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ЛУБУМБАШИ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ КАТАНГА.

Внася: министърът на външните работи

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД - СОФИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите ' политики и министър на транспорта и съобщенията

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО МУ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията

12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА „МАРИЦА“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА МОНГОЛИЯ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА.

Внася: министърът на външните работи

14. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ ЗА СТРАНАТА ЗА 2023 Г.

Внася: заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика

15. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2022 Г.

Внася: министър-председателят

16. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на финансите

17. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ПРОГРАМИТЕ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ПРИ СПОДЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 - 2027 Г.

Внася: заместник министър-председателят по управление на европейските средства

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ОТ 14 ЯНУАРИ 2019 Г. ЗА УЧАСТИЕ В ПОДДРЪЖКАТА ОТ СТРАНАТА ДОМАКИН И ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ И ДРУГИ ОТГОВОРНОСТИ, УСТАНОВЕНИ С ТЕХНИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ВЪРХОВНОТО ГЛАВНО КОМАНДВАНЕ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ НА НАТО В ЕВРОПА [SHAPE] И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО СЪЮЗНИЧЕСКИТЕ СИЛИ В СЪСТАВА НА СЪВМЕСТНИТЕ СИЛИ С МНОГО ВИСОКА СТЕПЕН НА ГОТОВНОСТ (VJTF) ПРИ ВОЕННИ ДЕЙНОСТИ НА НАТО, В КОНТЕКСТА НА VJTF.

Внася: министърът на отбраната

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА НОТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ (NOA) НА МИНИСТЕРСТВОТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА НА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА ЗА УЧАСТИЕ В ПОДДРЪЖКАТА ОТ СТРАНАТА ДОМАКИН И ФИНАНСОВИТЕ И ДРУГИ ОТГОВОРНОСТИ, УСТАНОВЕНИ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЛУЧАИТЕ НА ВОЕННИ ДЕЙНОСТИ НА НАТО В КОНТЕКСТА НА VJTF (СЪВМЕСТНИТЕ СИЛИ С МНОГО ВИСОКА СТЕПЕН НА ГОТОВНОСТ).

Внася: министърът на отбраната

20. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г.

Внася: министърът на културата 

Гълъб Донев се срещна с представители на ръководството на „Лукойл“

21. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: заместник министър-председателят по социалните политики и министър на труда и социалната политика

22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС.

Внася: министърът на правосъдието

23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

Внася: министърът на правосъдието

Последвайте канала на

Филип Епитропов
2060 2

Свързани новини

Коментари 2

Добави коментар
Тоя е наглец!

2022.09.20 | 19:12

2
Червен и в червата кремълски лакей и национален предател! Що ли не се гръмнеш, след като знаеш, че цяла България те мрази и те презира бе, ЗаКаПеЧе-то?!

2022.09.20 | 18:43

1
КАКВИ РЕШЕНИЯ ДА ВЗЕМЕ ЕДИН ПРОДАДЕН НА РУСИЯ ПЕНСИОНЕР?

Добави коментар

Водещи новини