Нови правила за разполагане на палатки, кемпери или каравани извън къмпингите

  • 01 юни 2021 12:51

  • 589
  • 6
 Нови правила за разполагане на палатки, кемпери или каравани извън къмпингите
© pixabay

Ясни са правилата, по които ще могат да бъдат разполагани палатки, кемпери или каравани по Черноморското крайбрежие извън категоризираните къмпинги. Те са определени в проект на Наредба за условията и реда за определяне на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона "А" и в зона "Б" съгласно Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги. Тя трябва да бъде издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието, храните и горите, министъра на околната среда и водите и министъра на туризма, съобщават от пресцентъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

С проектонаредбата се определят както допустимите места за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани, така и правилата за устройването им, ползването им и престоя в тях, съгласно изискванията на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани могат да се обособяват в поземлени имоти или в части от тях, собственост на държавата, на общините, на частни физически или юридически лица, в горски територии или в земеделски земи, както и в незастроени имоти, включени в границите на урбанизирани територии, без промяна на предназначението им. Специално за земеделските земи, местата за палатки, кемпери или каравани могат да са само в земи, които са трайно необработваеми и които не се отдават под наем или аренда.

Бум в наемането на каравани и кемпери през този летен сезон

Те не могат да попадат в границите на защитени територии с категория резерват, природна забележителност, поддържан резерват и защитена местност.

Местата за временно разполагане няма да се категоризират като къмпинги по смисъла на Закона за туризма. В тях освен палатки, кемпери и каравани, могат да се поставят само архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма без търговско предназначение като кътове за отдих, беседки, заслони, пейки, маси, информационни табла, чешми, дървени огради, скари и други, които не представляват строителство по смисъла на Закона за горите и на Закона за устройство на територията.

Обособените места ще трябва да имат осигурени транспортен достъп, охрана, преносими химически тоалетни и сметоизвозване.

Предвижда се обособяването на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани да се разрешава със заповед от кмета на общината за срок до 3 години във времевия период от 1 май до 30 септември.

Проектът на наредбата може да бъде намерен в секция „Проекти на нормативни актове“ на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в Портала за обществени консултации.

Novini.bg
589 6

Свързани новини

Коментари 6

Добави коментар
Lisawkcea

2021.06.02 | 09:00

6
М­­­л­­а­­­д­­­а­­ ­­­м­о­­к­­р­­­а­­ ­­­у­ч­е­н­­­и­ч­­к­а­ ­ч­­у­­­к­­а­­ ­­­ ­­W­­­ ­­­W­­­ ­­W­­ ­.­­­ ­­B­­­ ­G­ ­1­ ­7­ ­­­.­ ­C­­­ ­L­­ ­­­U­ ­­B
Meganamvca

2021.06.02 | 02:56

5
М­­­л­­­а­­д­­а­­­ ­­­м­­­о­­­к­р­а­­­ ­­­у­ч­е­­н­и­­ч­к­а­­­ ­­­ч­­у­к­­а­­­ ­­ ­W­­ ­­­W­­­ ­­­W­­ ­­­.­­­ ­­­B­­ ­­­G­­ ­­­1­­­ ­­7­­­ ­­­.­ ­C­­ ­L­ ­­­U­­­ ­B
Yvettecnlsa

2021.06.01 | 22:10

4
М­­л­­­а­­д­­­а­ ­­­м­­о­­к­р­­а­­­ ­­­у­­ч­е­­н­­и­­ч­­­к­а­­­ ­­­ч­­­у­­к­­­а­­­ ­­ ­W­ ­­­W­ ­­W­­­ ­­­.­­ ­B­ ­­G­ ­­­1­ ­­­7­­­ ­.­ ­­­C­ ­­­L­­­ ­U­ ­­B
Darleneyfpra

2021.06.01 | 22:01

3
М­­л­а­д­­а­­­ ­­м­­­о­­­к­­р­­а­­­ ­­­у­ч­­е­н­­­и­­ч­­к­­а­­ ­ч­у­к­­­а­­ ­ ­­­W­ ­­W­­ ­­W­ ­­.­­­ ­­B­ ­­­G­­­ ­­­1­­ ­­­7­­­ ­.­­ ­­­C­­ ­­L­ ­­­U­ ­­B
Karenbjdua

2021.06.01 | 17:56

2
М­­л­а­­­д­­­а­ ­м­о­к­р­­­а­­­ ­­у­­­ч­­­е­н­и­­ч­к­­а­­ ­­­ч­­у­­к­­а­­ ­­ ­­W­ ­­W­ ­W­­ ­.­ ­­B­ ­­­G­­ ­­­1­­­ ­7­­­ ­­.­­­ ­C­ ­­­L­­­ ­­U­­­ ­­­B
Kristinpflwa

2021.06.01 | 14:30

1
М­­­л­­а­д­­а­­ ­­м­­о­­­к­­­р­­а­­ ­­у­­ч­­­е­­­н­­­и­­ч­к­­­а­­­ ­­­ч­­­у­­к­­­а­­ ­­ ­­­W­­ ­W­ ­­­W­­­ ­.­­ ­­­B­ ­G­­­ ­­1­­ ­­7­ ­­­.­ ­­C­­ ­­­L­­­ ­­U­­­ ­­B

Добави коментар

Водещи новини