Болницата в Разград търси лекари специализанти

  • 25 март 2024 10:43

  • 442
  • 2
Болницата в Разград търси лекари специализанти
© Pixabay

Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ в Разград обяви конкурс за заемане на свободни работни места за лекари специализанти. Позициите, за които мястото не е финансирано от държавата, са 15, каза в интервю за БТА изпълнителният директор на лечебното заведение д-р  Станимир Георгиев.

Той обясни, че съгласно утвърдените от министъра на здравеопазването заповеди разградската болница може да извършва следдипломно обучение на лица с професионална квалификация „лекар“ по специалностите „Акушерство и гинекология“, „Анестезиология и интензивно лечение“, „Вътрешни болести“, „Гастроентерология“, „Кардиология“, „Клинична лаборатория“, „Нервни болести“, „Образна диагностика“, „Ортопедия и травматология“, „Педиатрия“, „Пневмология и фтизиатрия“, „Психиатрия“, „Ревматология“, „Ушно-носно-гърлени болести“ и „Хирургия“.

На основание Наредбата за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, МБАЛ в Разград обявява целогодишно на интернет страницата си свободните длъжности за специализанти. Заемането на тези длъжности се извършва след провеждането на конкурс по ред, указан в Кодекса на труда, посочи д-р Георгиев. 

По думите му съгласно сключен договор от декември 2023 г. теоретичното обучение на специализантите се провежда в Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ във Варна. Практическото обучение се провежда в болницата в Разград на пълно работно време. „Ако даден модул не може да бъде проведен в лечебното заведение, се сключва договор с друга болница, в която този модул от практическото обучение може да бъде завършен. В тези случаи специализантът има право на платен служебен отпуск“, заяви директорът на разградската болница.

Той добави, че съгласно Наредбата, свързано с определянето на местата на специализанти, финансирани от държавата, МБАЛ – Разград обявява два пъти в годината на интернет страницата си свободните длъжности за специализанти, финансирани от държавата. Общо специалностите отново са 15, съответно и обявените свободни позиции към настоящия момент са също толкова. В срок до 20 април и в срок до 20 август се подава информацията към Регионалната здравна инспекция в Разград за местата, за които има заявен интерес. Информацията се подава към Министерството на здравеопазването и по този начин се определя броят на местата за специализанти, финансирани от държавата. Местата, финансирани от държавата и т.н. „държавна поръчка“ не са взаимозаменяеми и не означават едно и също.

Остър недостиг на лични лекари и педиатри

Държавата финансира таксата за теоретичното обучение и таксата за обучение по модули и раздели, които не могат да бъдат проведени в основната база за обучение, отбеляза директорът на МБАЛ - Разград. По думите му по-голямата част от специализантите предпочитат сами да си финансират следдипломното обучение, защото не желаят да сключват договори с държавни болници за по-дълъг период от време. За собствена сметка договорите са по-облекчени и им дават повече гъвкавост, каза д-р Георгиев. 

В периода от 2019 г. досега лечебното заведение в Разград е база на повече от 25 специализанти, като за тези пет години числото никак не е малко, заяви директорът на разградската болница. Той посочи, че към началото на 2024 г. млади лекари, специализанти в болницата, вече са придобили права на специалисти по специалностите „Гастроентерология“, „Нервни болести“, „Педиатрия“, „Ортопедия и травматология“, „Образна диагностика“ и „Ушно-носно-гърлени болести“.

От края на 2023 г. МБАЛ – Разград е база за обучението и на медицинска сестра специализант по операционна и превързочна техника. Самият д-р Георгиев е един от младите медици, придобил през 2019 г. специалност "Ортопедия и травматология" в разградската болница и избрал да се развива след това в местното лечебно заведение.  

Той обясни, че МБАЛ – Разград като работодател финансира обучението на своите специализанти, като заплаща таксите им, разрешава ползването на платен служебен отпуск, както и платен отпуск за подготовка и явяване на държавен изпит. Съгласно сключен договор след придобиване на специалността, обучаващият се поема ангажимент да работи в лечебното заведение за определен срок.

„Това е един от механизмите, чрез който младите лекари специалисти остават и продължават кариерата си в лечебното заведение. Полагаме усилия да осигурим добра работна среда и достойно заплащане на труда, като по този начин се стремим да задържим младите лекари специалисти дори и след срока на поетия от тях ангажимент“, отбеляза д-р Станимир Георгиев. Той добави, че младите медици, избрали да специализират в МБАЛ – Разград, са предимно от областта, като близо 80 процента от тях остават да работят в лечебното заведение.  "Тук те имат възможност да се развиват професионално. Трудовите възнаграждения ги удовлетворяват, макар да има още какво да се желае в тази област", добави медикът.

Освен попълването на екипа с лекари, където това е необходимо, приоритет в работата на изпълнителния директор на Многопрофилната болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ в Разград е да работи за оборудването на лечебното заведение със съвременна медицинска апаратура. Той посочи, че в края на миналата година с финансовата подкрепа на Министерството на здравеопазването за нуждите на отделението по образна диагностика в болницата е закупен многофункционален компютърен томограф, по-известен на пациентите като скенер.

Отделението по хирургия е обновено с нова лапароскопска апаратура за миниинвазивна хирургия. Болницата получи нова и модерна апаратура и по проект „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакции при кризи“ между Министерството на здравеопазването в партньорството с лечебното заведение, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.

С предоставената безвъзмездна помощ по проекта за нуждите на отделението по пулмология и фтизиатрия е доставена система за назална високопоточна кислородна терапия. Медицинската апаратура служи за кислородна терапия на пациенти с респираторен дистрес и хипоксия и е много по-ефективен от стандартната кислородна терапия. Закупен е и нов стационарен ултразвуков апарат за ехографии от висок клас, оборудван с три трансдюсера – абдоминален, кардиологичен и за повърхностни структури – щитовидна жлеза. Апаратът е базиран в Отделението по вътрешни болести.

Отделението по физиотерапия и рехабилитация към болницата посреща пациенти с обновена база. То е оборудвано с необходимата апаратура и инструментариум, съобразно изискванията на медицинския стандарт по физикална и рехабилитационна медицина, каза още директорът на лечебното заведение в Разград. Той добави, че са направени постъпки за нова апаратура в отделението по образна диагностика. „Надяваме се по програми да бъде удовлетворено желанието ни болницата в Разград да има и ядрено-магнитен резонанс“, допълни д-р Георгиев. 

Последвайте канала на

Цветелина Кирилова
442 2

Свързани новини

Коментари 2

Добави коментар

2024.03.25 | 12:23

1
Луд ceкc няколко часа, силна еpeкция, ярки оpгaзми, много cпеpмa и повишен тeстoстеpон и безoпаcно на всяка възpaст! Не пpопyскайте шансa да напpавите секса си незабpавим-----> use.my/bman

2024.05.25 | 08:35

2
❤️ Г­­­о­­­р­­­е­щ­­­и­­­ ­­­м­о­м­­­и­ч­­­е­­­т­­а­­­ ­­­в­­и­­ ­­о­­ч­­­а­­к­­в­­­а­­­т ­­­-­­ X­­1­8­­­.­F­U­­­N

Добави коментар

Водещи новини