СГС: Полфрийман няма забрана да напуска страната

  • 02 октомври 2019 17:42

  • 2003
  • 7
СГС: Полфрийман няма забрана да напуска страната
© Novini.bg (архив)

Софийски градски съд остави без разглеждане молбата от защитника на Джок Полфрийман, с която се иска да му бъде отменена наложената в качеството на обвиняем в досъбедното производство мярка за процесуална принуда "Забрана за напускане пределите на Република България".

В разпореждане от днес председателят на съдебния състав приема, че: „с факта на влизане на  присъдата в сила, постановена по НОХД № 866/2008 г. по описа на СГС, НО, 12 състав, е приключило наказателното производство по цитираното дело, което води до отпадане ex lege /по силата на закона/ и на самата забранителна мярка, поради което и за съда липсва възможност за произнасяне по същество по депозираната молба, в която се съдържа именно такова искане за отмяна на наложеното ограничение“.

Разпореждането е окончателно.

Публикуваме и цялото решение на съда без редакторска намеса:

Днес, 02.10.2019г., Даниела Талева, председател на 12-ти първоинстанционен състав, като се запознах с материалите по н.о.х.д. №866/2008г. по описа на СГС, НО, 12 състав и с постъпилата по същото дело молба, депозирана от адв. К. А., защитник на осъдения Джок П., намерих следното: Подадена е молба от адв. К.А. от САК, в качеството му на защитник на Джок П., роден на ******* в гр.Сидни, Австралия, осъден с присъда, постановена по НОХД №866/2008г. по описа на СГС, НО, 12 състав,
влязла в законна сила на 27.07.2011г., с която се иска да бъде отменена наложената на П., в качеството му на обвиняем, по реда на чл.68, ал.1 от НПК в досъдебното производство, мярка за процесуална принуда ''Забрана за напускане пределите на Република България''.

Мярката за процесуална принуда е наложена с постановление на прокурор при СГП от 30.12.2007г. на основание чл.68, ал.1 НПК по ДП №3117/2007г. по описа на 03 РУ СДП, пр.пр.№14750/2007г. по описа на СГП, въз основа на което е издадена карта с №0212094 от 04.01.2008г. от Дирекция „Миграция“, установяваща наложената забрана. Целта на визираната мярка за процесуална принуда е била да осигури безпрепятственото протичане на наказателното производство.

Към момента на подаване на молбата, НОХД №866/2008г. по описа на СГС, НО, 12 състав, е приключило с влязла в сила на 27.07.2011г. присъда, с която на подсъдимия е било наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 20 години. С приключване на наказателното производство е отпаднала и необходимостта от продължаване на действието на тази мярка за процесуална принуда спрямо съответното лице /в конкретния случай - Джок П. /. В този смисъл, с факта на влизане на присъдата в сила, постановена по НОХД №866/2008г. по описа на СГС, НО, 12 състав, е приключило наказателното производство по цитираното дело, което води до отпадане ex lege /по силата на закона/ и на самата забранителна мярка, поради което и за съда липсва възможност за произнасяне по същество по депозираната молба, в която се съдържа именно такова искане за отмяна на наложеното ограничение.

Изложеното налага единствения извод, че молбата, депозирана от защитника на Джок П. следва да бъде оставена без разглеждане като преписи от разпореждането следва да бъдат изпратени на органите, ангажирани с изпълнение на мярката за процесуална принуда.

С оглед на горното, РАЗПОРЕДИ: ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на адв. К.А. от САК – защитник на Джок П., роден на *******. в гр.Сидни, Австралия.

Преписи от разпореждането да бъдат изпратени на СГП, на молителя, на ГД ’’Гранична полиция” и на Директор Дирекция „Миграция“.
Карта *********** да бъде върната на Дирекция „Миграция“.

Разпореждането е окончателно.

Novini.bg
2003 7

Свързани новини

Коментари 7

Добави коментар

2019.10.03 | 01:05

6

Защитил е живота на други хора,както и своя собствен

....

2019.10.03 | 03:23

7

В нормална държава щяха да му дадат орден и да го пуснат.

критик

2019.10.02 | 18:04

1

Ало новините. Четете какво пише съдът. Не остава в сила ами правно е отпаднала. т. е не може да се отмени нещо което не съществува в правния мир. Не заблуждавайте читателите.

2019.10.02 | 21:29

5

А бе ,,Критик"...,разбирам те,но това е много сложно за журналята...:)!

2019.10.02 | 21:27

4

Aми щом няма забрана-наложете му забрана за напускане на страната-...какво още ми се чудите и маете..?!

критик

2019.10.02 | 20:24

3

Добре че сменихте заглавието

Седесарските ку.рви

2019.10.02 | 18:34

2

чакат сигнал от Вашингтон какво да правят, вероятно ще го пуснат и без разпореждане от Краварника за да се подмажат на англо-саксонците.

Добави коментар

Водещи новини