Парламентът отхвърли законопроект на ДБ за облекчен режим при производство на електрическа и топлинна енергия за собствени нужди

  • 06 декември 2022 15:03

  • 830
  • 0
Парламентът отхвърли законопроект на ДБ за облекчен режим при производство на електрическа и топлинна енергия за собствени нужди
© bulphoto (архив)
Слушай новината Слушай новината

Парламентът отхвърли на първо четене законопроекта на Владислав Панев от "Демократична БългарияДемократична България"Демократична България" e центристко-дясно политическо обединение, съставено от" за промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ). С него се предлагаше да се облекчи режимът за изграждане на инсталации за производство на електрическа и топлинна енергия или енергия за охлаждане от ВЕИ, която да се използва за собствени нужди. Предвиждаше се също облекчаване на режима за изграждане или реконструкция на сградни инсталации за отопление/охлаждане в сгради в режим на етажна собственост. По този начин ще се намали административната тежест и ще се гарантира по-голяма енергийна самостоятелност на собствениците, беше мотивът на вносителя.

Депутатите обаче приеха на първо четене други два законопроекта за промени в ЗУТ - на Манол Генов от "БСП за България" и на Младен Шишков (ГЕРБ-СДС).

Настимир Ананиев: След анализи предстои изготвянето на нов ЗУТ

Двата законопроекта са с идентично съдържание и с тях се предлага да се отложи влизането в сила на изменения в определени членове, отнасящи се до застрояване на незастроени територии, се посочва в доклада на комисията по местно самоуправление. Става въпрос за чл. 59 ал.1 от ЗУТ, който казва, че извън границите на урбанизираните територии застрояване се допуска при спазване на предвижданията на действащ общ устройствен план за територията на общината или за част от нея, и въз основа на действащ план за застрояване за поземлен имот или за група поземлени имоти или парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон, освен в случаите по чл. 109, ал. 2 и 3. 

С последното изменение в ЗУТ влизането в сила е отложено до 1 януари 2023 г., а вносителите на законопроектите сега предвиждат отлагането да е до 1 януари 2025 г. Основните причини са, че процедурите за избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки в повечето случаи се обжалват и това изисква допълнително време за влизане в сила на решението за избор на изпълнител или налага провеждането на нова процедура за избор на изпълнител. Затруднено е набавянето на необходимите за изработването на общите устройствени планове изходни данни и информация, свързана с устройството на съответната територия, посочват още вносителите на промените.

Мая Йорданова
830 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини