Нено Димов: Четири са направленията, в които МОСВ има конкретни ангажименти

Четири са направленията, в които МОСВ има конкретни ангажименти във връзка спирането на обезлюдяването на малките населени места. Това заяви министърът на околната среда и водите Нено ДимовНено ДимовНено Димов е министър на околната среда и водите. На 10 януари 2020 година той подаде оставка, която бе от парламентарната трибуна в отговор на депутатско питане на народния представител от ДПС Джевдет ЧакъровДжевдет Чакъров Джевдет Ибрям Чакъров е роден в Асеновград. Завършва Медицинския университет в Пловдив със относно политиката за спиране на обезлюдяване в малките населени места.

Той уточни, че четирите области, за които министерството е поело отговорност, са подобряване на качеството на околната среда: въздух, води и почви, както и развитие на Националната система за мониторинг на околната среда, намаляване на емисиите парникови газове чрез финансирани програми по Националния доверителен екофонд.

„Във връзка с това ПУДООС финансира няколко направления: подобряване чистотата на околната среда, като там са финансирани няколко мерки. Първата е опазване и подобряване на състоянието на работните ресурси. Със средства от ПУДООС се изпълняват проекти в малки водоснабдителни обекти, водопроводната и канализационната мрежа за близо 56 милиона лева, които обхващат около 651 000 жители. Тук са включени Бургас с два проекта, Кирково, Перник, Девин, Вълчедръм, Гоце Делчев, Добрич, Мъглиж, Якимово, Горна Малина и др. Следващата мярка е за изграждане на регионално съоръжение за екологосъобразно третиране и обезвреждане на отпадъци. Третата мярка е закриване и рекултивация на съществуващи депа или съоръжения за битови отпадъци, които не отговарят на изискванията на действащите нормативни актове. Последната мярка е проучване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата“, посочи Димов.

Още една мярка, по която се работи, е изпълнение на мерки за екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препрати за растителна защита с изтекъл срок на годност.

Коментари

Напиши коментар

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

Най-четени

Най-коментирани

Политика

още

Анкета

Каква ще бъде учебната година заради COVID-19?

Каква ще бъде учебната година заради COVID-19?

Избрано от Интернет