Броим по 3 бона, за да се пенсионираме

  • 26 февруари 2020 07:13

  • 7195
  • 1
Броим по 3 бона, за да се пенсионираме
© pixabay

Средно по 21,84 месеца или почти 2 години не са достигали на хората, пожелали да закупят стаж за пенсиониране през 2019 година. Това става ясно от данни, предоставени от Националния осигурителен институт за Монитор.

Броят на пенсионерите, откупили осигурителен стаж до 5 години, е 2763, сочат още данните на НОИ. От институцията уточняват, че предоставените данни са предварителни. Може да се очаква промяна на стойността им, след като станат ясни резултатите от пенсионните производства по заявленията за отпускане на пенсия, подадени в края на 2019 г.

Държавата обмисля промени за първите пенсионери с втора пенсия

Един месец стаж през 2019 г. е струвал 110.88 лева което означава, че една година излизала 1330,56 лева. Хората, които са купували стаж средно по 2 години, са броили сумата от 2661,12 лева. За 2020 г. минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица е 610 лв. Месечната осигурителна вноска за фонд „Пенсии“ е в размер на 19.8% от 610 лв., или 120.78 лв. за всеки месец.

Ако човек реши да си закупи 1 година стаж сега, тя би му струвала 1449,36 лева, или 2898,72 за двете години, които най-често не достигали на хората за пенсия. Излиза така, че ако и тази година на хората не им достигат средно около 2 години стаж, ще плащат с 237,6 лева повече поради промените в минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица.

Сумата от осигурителни вноски за целия „закупен стаж“ се формира от изчисление за пълните месеци и пропорционално за дните при непълен месец. Закупеният стаж не променя индивидуалния коефициент във формулата за изчисляване на пенсията и оттам не влияе на размера на пенсията. Зачитането на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски, или т.нар. закупуване на осигурителен стаж, е уредено с разпоредбата от Кодекса за социално осигуряване. Добилият популярност израз „закупуване“ на осигурителен стаж представлява внасяне на осигурителни вноски в определен от законодателя размер, когато този осигурителен стаж не е зачетен на друго основание, разясняват още от НОИ.

Първата възможност, която е предоставена, е за хората, завършили висше или полувисше образование или придобили образователна и научна степен „доктор“. Те могат да внесат сумата на осигурителните вноски за своя сметка, но за не повече от времето на обучение за завършено висше или полувисше образование или от времето на докторантурата.

Социалният министър ще настоява за намаляване на процента на редукция за пенсията от първия стълб

Няма въведено ограничение в кой момент могат да се внесат осигурителни вноски за периода на обучение Това може да бъде направено непосредствено след завършване на съответния етап от обучението или във всеки един последващ момент. Ако по време на обучението хората са работили и са били осигурявани, то те нямат право да закупят стаж за следването си. Завършилите в чужбина също могат да закупят осигурителен стаж за времето на следването си, ако не са работили през този период.

Втората възможност е да се направят осигурителни вноски за недостигащия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред, но за не повече от 5 години. Тази опция може да се ползва от лицата, навършили общата възраст за пенсиониране. От този ред не могат да се ползват хора, които искат да се пенсионират на по-ниска от общата пенсионна възраст – например една година по-рано или работилите при неблагоприятни условия на труд, които имат право на ранно пенсиониране. В заявлението за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред, подадено до съответното териториално поделение на НОИ, лицето вписва желанието си да заплати осигурителни вноски за недостигащия осигурителен стаж.

Пенсионният орган извършва преценка точно колко осигурителен стаж не достига на човека за придобиване право на пенсия и го уведомява писмено за неговия размер, за сумата на дължимите осигурителни вноски и за реда за внасянето им. Когато са заплатени осигурителни вноски за недостигащ стаж, правото на пенсия възниква от датата на заявлението за отпускане на пенсия. Времето, за което са внесени осигурителни вноски на това основание, се зачита за осигурителен стаж от трета категория само във връзка с придобиване право на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред. Това време се установява въз основа на данните за внесените осигурителни вноски, съдържащи се в информационната система на НОИ. Когато са внесени осигурителни вноски за периоди на обучение, по-малки от 5 години, лицето има право да внесе осигурителни вноски като ползва втората възможност до допълване на петте години.

Внасянето на осигурителните вноски се извършва накуп по банкови сметки на съответните териториални дирекции на Националната агенция за приходите. Те са изцяло за сметка на лицата, като се изчисляват върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за годината, в която се внасят вноските.

Мая Йорданова
7195 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар
0

2020.02.26 | 08:42

1

00 КЕНЕФИ

Добави коментар

Водещи новини