Нова защитена местност за находище на пролетно ботурче

  • 10 юни 2015 16:01

  • 3058
  • 0
Нова защитена местност за находище на пролетно ботурче
©

Нова защитена местност на находище на пролетно ботурче - край тутраканското село Бреница, е обявена със заповед на министъра на на околната среда и водите, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе.

На контролираната от инспекцията територия има още една защитена местност с редкия растителен вид - край разградското село Осенец.

В границите на новата защитена местност се забранява промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имотите, извършване на строителство, търсене, проучване и добив на подземни богатства, внасяне на неместни видове, провеждане на голи сечи, паша на животни, горскостопански мероприятия, с които се променя видовият състав на горското насаждение.

Контролът по спазване на режимите се осъществява от РИОСВ в Русе, Държавното горско стопанство в Тутракан и Тутраканската община.

Последвайте канала на

3058 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини