РИОСВ затвори завод за обработка на кожи

  • 20 юни 2012 18:34

  • 4041
  • 0
РИОСВ затвори завод за обработка на кожи
©

Със заповед на директора на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) - София, експерти от екоинспекцията съвместно с представители на Областна администрация - Софийска област и община Етрополе, спряха производствената дейност на „Евроледър“ ЕАД, предприятие за първична обработка на сурови кожи в град Етрополе, съобщиха от регионалната инспекция.

На предприятието са извършвани многобройни проверки, при които са констатирани редица нарушения. Производствената дейност на „Евроледър“ ЕАД бе спряна на 19 юни 2012 г., чрез принудително извеждане от експлоатация и пломбиране на барабаните за първична обработка на свински и телешки кожи, разположени в цех „Мокра обработка“.

Производствената база, стопанисвана от „Евроледър“ ЕАД, е с Пречиствателна станция за отпадни води, която не е работила в технологичен режим за пречистване на производствените отпадъчни води, вследствие на което е налице замърсяване на река Малък Искър. Всички отпадъци, генерирани от дейността на „Евроледър“ ЕАД се съхраняват на обособена площадка, като са смесени и разпръснати на цялата и територия. Липсват кодове, наименования и съдове за съхраняването им. Площадката е на открито и не е бетонирана.

Други констатирани нарушения са свързани с неспазване изискванията на Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, което е предпоставка за увреждане или риск за компонентите на околната среда, както и човешкото здраве.

Константин Тодоров
4041 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини