За един месец РИОСВ са наложили глоби за 198 млн. лв.

  • 17 юни 2011 18:25

  • 1215
  • 0
За един месец РИОСВ са наложили глоби за 198 млн. лв.
© Булфото

Това съобщиха от пресслужбата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Общо през май експертите на 16-те РИОСВ са извършили проверки на 1387 обекта и са дали 856 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 75 акта, издадени са 46 наказателни постановления на обща стойност 198 210 лв. и са наложени 17 санкции. Постъпилите суми по наложени санкции, в това число и за предходни месеци са 200 487 лв.

За неизпълнение на условия в разрешителните са издадени наказателни постановления на община Карлово, като оператор на Регионално депо - Карлово, в размер на 40 хил. лв., както и на "Берг Монтана Фитинги” ЕАД, гр. Монтана на стойност 10 хил. лв.

"ОЦК” АД, гр. Кърджали, е санкциониран с 25 хил. лв. от РИОСВ-Хасково за неизпълнение на задължения по два европейски регламента за химикали. Санкцията е наложена за това, че не е направена задължителната регистрация в Европейската агенция по химикали на опасните химични вещества, използвани в производството, няма изготвени информационни листове за безопасност на опасните вещества и липсва информация за класифициране и етикетиране на пусканите на пазара опасни вещества.

През май са приложени 4 принудителни административни мерки. Със заповед на РИОСВ-Смолян е спряна производствената дейност на леярна за леене на алуминиеви изделия, собственост на "Карлък-97” ООД - Смолян. От РИОСВ-Стара Загора е издадена заповед за спиране на дейността на ТЕЦ "Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово до изграждане на пречистващо съоръжение. Спряна е и експлоатацията на депа за отпадъци в Ахтопол и Китен от РИОСВ-Бургас.

За неизпълнение на задълженията по управление на отпадъците от РИОСВ в Пловдив, Враца и Перник са санкционирани кметовете на с. Първенец с 1400 лв.; на с. Алтимир, с. Галиче и с. Главанци с по 500 лв.; на с. Драговищица, с. Самораново и с.Горановци с по 100 лв.; с 1400 лв. - кмета на гр. Батановци, общ. Перник.

Санкция в размер на 10 000 лв. е наложена от РИОСВ-Варна на "Йони-93” ЕООД за извършване на незаконен превоз на отпадъци.

От РИОСВ-Бургас са издадени 2 наказателни постановления на обща стойност 9 300 лв. за извършване на дейности без изискващото се разрешително - със 7 000 лв. е санкциониран ЕТ "Баев - Тодор Стоянов” за разкомплектоване на корабни механизми и агрегати, а с 2000 лв. - "Интерметал груп” ООД за рязане на скрап.

РИОСВ-Враца е наложила еднократна санкция на "Холсим България” АД, с. Бели Извор, в размер на 5 815 лв. за наднормено замърсяване на атмосферния въздух при експлоатацията на пещ за производство на цимент.

Екоинспекцията е съставила акт и на управителя на млекопреработвателно предприятие "Млечен рай-2” ООД за допуснато залпово изпускане на непречистени води от дейността на мандрата в река Лева.

Санкционирана е фирма "Сиракови-17” ЕАД в размер на 3000 лв. от РИОСВ- Хасково за изпускане на отпадни води в язовир Кърджали без необходимото разрешително за заустване.

Десислава Станева
1215 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини