В края на август бюджетът е на плюс 1,7 млрд. лева

  • 30 септември 2022 19:01

  • 533
  • 5
В края на август бюджетът е на плюс 1,7 млрд. лева
© Novini.bg
Слушай новината Слушай новината

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към края на август е положително в размер на 1,7 млрд. лв. (1,1  на сто от прогнозния БВП) съобщава Министерството на финансите.

Положителното салдо се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1043,7 млн. лв. и по европейските средства в размер на 657,8 млн. лева.

Приходите, помощите и даренията по КФП към август 2022 г. са в размер на повече от 39,3 млрд. лв. или 65,9  на сто от актуализираните годишни разчети. Постъпленията нарастват с 5,821,1 млн. лв. (17,4  на сто) спрямо отчетените към август 2021 г. Данъчните и неданъчните приходи по КФП нарастват номинално с   близо 5,6 млрд. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 228,8 млн. лв. спрямо отчетените за същия период на предходната година.

Общата сума на данъчните постъпления по КФП, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 30,1 млрд. лв., което представлява 65,3  на сто от планираните за годината данъчни приходи. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с близо 3,9 млрд. лв. (14,8  на сто) спрямо отчетените за същия период на предходната година, като формират 76,6  на сто от общите постъпления по КФП за периода.

Приходите от преки данъци са в размер на  близо 5,8 млрд. лв. или 64  на сто от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са в размер на близо  14,4 млрд. лв. (64,6  на сто от разчетите за годината), като приходите от ДДС са в размер на почти 10,3 млрд. лв. (64,1  насто от планираните), от акцизи възлизат на близо 3,8 млрд. лв. (64,8  на сто от разчета), а тези от мита са в размер на 307,1 млн. лв. (80,8  на сто спрямо годишните разчети). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени) са в размер на повече от 1,1 млрд. лв. или 80,6  на сто изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са над 8,8 млрд. лв., което представлява 65,7 на сто от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на близо  7,2 млрд. лв. (като нарастват с 1,7 млрд. лв. в сравнение със същия период на предходната година) и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други. 

Приходите от помощи и дарения са в размер на повече от 2 млрд. лева.

Ето какви решения прие служебното правителство днес

Разходите по КФП (вкл. вноската на  България в бюджета на ЕС) към август 2022 г. възлизат на 37,6 млрд. лв., което е 57,1  на сто от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП към август 2021 г. бяха в размер на 32,6 млрд. лева.

Нелихвените разходи към август 2022 г. са в размер на 36 млрд. лв., което представлява 57,1  на сто от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на почти 34 млрд. лева, пише в съобщението. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на повече от 2 млрд. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 23,5 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 434,6 млн. лв. (65,4  на сто от планираните за 2022 година).

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31 август от централния бюджет, възлиза на почти  1,1 млрд лв.

Размерът на фискалния резерв към края на август  е 9,134 млрд. лв., в т.ч. 8,868 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,267 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Последвайте канала на

Константин Тодоров
533 5

Свързани новини

Коментари 5

Добави коментар
......

2022.09.30 | 19:26

1
Предизборни говънца.....
PaulaFox

2022.09.30 | 20:11

2
❤️Здравейте) Казвам се Паула, на 24 години съм) Бъдещ секс модел 18+) Обичам голите снимки) Моля, оценете снимките ми на ➤ Ja.cat/id398062
баба гицка"

2022.09.30 | 22:05

3
нормално с тази инфлация, даже е малко, а ако строяхте ХЕМУС / както Бойко/ щехте да сте вътре
Ами дайте ги…лдл

2022.10.01 | 03:22

4
Дайте ги на Китай да довършат АЕЦ Белене бе говеда.
Няма ли да …лсл

2022.10.01 | 03:24

5
Няма ли да започнете да действате като бизнесмени и да инвестирате в тая държава в неща дето ще носят доходи?

Добави коментар

Водещи новини