ЕК за Стратегическия план на България: Добре балансиран набор от интервенции, насочени към посрещане на многобройните потребности на селскостопанския сектор

  • 26 май 2022 15:13

  • 374
  • 1
ЕК за Стратегическия план на България: Добре балансиран набор от интервенции, насочени към посрещане на многобройните потребности на селскостопанския сектор
© Getty images
Слушай новината Слушай новината

Европейската комисия отчита позитивно, че Стратегическият план (СП) на България е базиран на факти за идентифициране на проблемите и взетите решения, както и добре балансиран набор от интервенции, насочени към посрещане на многобройните потребности на селскостопанския сектор и селските райони в България. Това се казва в изложението от 57 страници на Европейската комисия, включващо коментарите по представения Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г., получени на 23 май 2022 г. в Министерство на земеделието.

Това е етап от процедурата по одобрение на стратегическите планове, посочен в  член 118, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/2115, уточняват от пресцентъра на аграрното ведомство.

Европейската комисията предоставя констатации и коментари по отношение на:  стратегическата насоченост на плана; насърчаването на интелигентен, конкурентоспособен, устойчив и диверсифициран селскостопански сектор; подпомагането и укрепването на околната среда; укрепването на социално-икономическата структура на селските райони; стимулирането и споделянето на знания, иновациите и цифровизацията в селското стопанство и селските райони, както и приноса за постигане на целите на Зеления пакт.

ЕК върна Стратегическия план на България с 200 забележки

В контекста на кризите в областта на опазването на климата, биологичното разнообразие, политическата ситуация в Украйна, повишаването на цените на суровините, на преден план се поставя неразривната връзка между действията по опазването на климата и осигуряването на продоволствената сигурност.

Чрез изпращането на коментарите си, Комисията отваря структуриран диалог с националните органи в процеса по одобряването на СП за ОСП.

Към момента екипът на Министерство на земеделието, участвал в разработването на Стратегическия план за България, анализира постъпилите от ЕК коментари, като в рамките на следващите седмици ще започнат и двустранните срещи със службите на ЕК. Предстои  работен процес в рамките, на който Министерство на земеделието ще предостави на Комисията цялата необходима допълнителна информация и по целесъобразност ще бъде извършена актуализация на предложения план.

В рамките на тези срещи, ще бъдат детайлно коментирани и обсъждани и постъпилите коментари и препоръки от страна на ЕК, като Министерство на земеделието ще има възможност да представи своята позиция по отношение на отделните елементи и интервенции включени в СП, а ЕК ще представи и разяснителна информация, както и насоки свързани с бъдещата работа по СП.

Паралелно с това Министерството на земеделието продължава с провеждането на тематичните работни групи за разработването на Стратегическия план със заинтересованите страни и браншовите организации в рамките, на които ще се представят постъпилите коментари от ЕК, както и становищата от заинтересованите страни в процеса на общественото обсъждане на Стратегическия план и напредъка по тяхното отразяване, в резултат на дискусиите  с ЕК.

Срокът за одобряването на всеки стратегически план по ОСП е шест месеца след представянето му от съответната държава членка.

Мая Йорданова
374 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар

2022.05.26 | 16:10

1
Южнокорейската полиция разследва охраната на фондация Луна, след като научи за възможни странни практики със средствата. Луна Foundation Guard всъщност планира грешни неща със средствата изглежда тънко. КонДом и неговите спътници са известни на корейските власти. Инвеститорите съдиха KonDom и неговия по-малко известен съосновател Даниел Шин за загубите. Други се готвят да започнат дело. Корейските власти вече посетиха големите фондови борси вчера и днес: Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax.

Добави коментар

Водещи новини