ЕП започва реформа на правилата за европейски избори

  • 03 май 2022 17:13

  • 2463
  • 0
ЕП започва реформа на правилата за европейски избори
© Булфото (архив)
Слушай новината Слушай новината

Във вторник Европарламентът прие доклад по законодателна инициатива, който има за цел преразглеждането на правилата за европейските избори. Проектът за законодателен акт беше одобрен с 323 гласа "за", 262 гласа "против" и 48 гласа "въздържал се", а придружаващата го резолюция с 331 гласа "за", 257 гласа "против" и 52 гласа "въздържал се", предаде репортер на Novini.bg.

Съгласно предложената от евродепутатите система всеки избирател ще разполага с два гласа – един за избирането на членове на Европейския парламент в националните избирателни райони и един за избирането на членове на Европейския парламент в избирателния район, обхващащ цялата територия на Съюза, с 28 допълнителни места. За да се гарантира географски баланс в рамките на тези листи, държавите членки ще бъдат разделени на три групи в зависимост от размера на населението си. Листите ще бъдат запълнени с кандидати от всяка от тези групи по пропорционален начин. Общите за целия ЕС листи с кандидати следва да се подадат от европейски изборни субекти, като коалиции от национални политически партии и/или национални сдружения на избиратели или европейски политически партии.

Парламентът също така иска да се реши въпросът с неравенството между половете, като подчертава, че въпреки цялостното подобрение при последните избори, някои държави не са избрали нито една жена за член на ЕП. Текстът предлага въвеждането на листи с редуващи се по полов признак кандидати (zipped lists) или квоти, без да се нарушават правата на небинарните лица.

Другите предложения за „европеизиране“ на изборите включват:

- 9 май да бъде определен за общ европейски ден за гласуване;

- предоставяне на право за кандидатиране в избори за европейските граждани, навършили 18 години;

- определяне на задължителен минимален изборен праг от 3,5% за избирателни райони с повече от 60 места;

- равен достъп до гласуването на всички граждани, включително лицата с увреждания, и възможност за гласуване по пощата;

- право на гражданите да гласуват за председател на Комисията посредством системата „водещ кандидат“ (Spitzenkandidaten) чрез общи листи за целия ЕС. 

ЕП публикува поканата за представяне на материали за участие в конкурса за журналистика "Дафне Галиция"

Ще бъде създаден нов Европейски избирателен орган, който да наблюдава процеса и да гарантира спазването на новите правила. Както е установено в член 223 от Договора за функционирането на Европейския съюз, законодателната инициатива на Парламента ще трябва да бъде одобрена с единодушие от Съвета. После докладът ще се върне в Парламента, за да могат евродепутатите да дадат съгласието си. След това той трябва да бъдат одобрен от всички държави членки в съответствие с техните конституционни изисквания. Преговорите със Съвета ще започнат, когато държавите членки приемат своята позиция.

Докладчикът Доменек Руис Девеса (С&Д, Испания) заяви: "Тази реформа ще увеличи видимостта на европейските политически партии и ще им позволи (особено на техните кандидати в общоевропейските листи) да провеждат кампании в целия ЕС, за да можем да създадем истински общоевропейски дебат. Хората ще знаят, че гласуват за европейски политически структури и водещи кандидати за председател на Комисията. Парламентът изпрати силно послание до Съвета, че е крайно време да се промени европейското избирателно право за избори, които да отразяват правилно днешните политически реалности."

Актът за избиране на членове на ЕП датира от 1976 г. Изменен е през 2002 г. и 2018 г., въпреки че последните изменения все още не са в сила. Той съдържа общи принципи, които трябва да се зачитат от законите на държавите членки относно изборите за Европейски парламент. Настоящият акт обаче не определя единна избирателна система, приложима в целия ЕС.

Последвайте канала на

Филип Епитропов
2463 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини