НАТО вече уточни, че когато процедурите бъдат изчерпани, Македония ще се присъедини към Алианса с новото си име като 30-ата държава от организацията.