Какво съдържа анексът, за който се споразумяха премиерът на Косово и сръбският президент?

  • 20 март 2023 15:19

  • 311
  • 1
Какво съдържа анексът, за който се споразумяха премиерът на Косово и сръбският президент?
© Getty (архив)

Европейският съюз публикува анекса за прилагането на пътната карта към споразумението за нормализиране на отношенията между Косово и Сърбия, предаде КосоваПрес, цитирана от БТА.

Анексът беше договорен от премиера на Косово Албин Курти и президента на Сърбия Александър ВучичАлександър ВучичАлександър Вучич – сръбски юрист и политик. Александър Вучич е роден на 5 март 1970 г. в Белград. на срещата на високо равнище, която се проведе на 18 март в Охрид, но не беше подписан.

Следва съдържанието на анекса:

„Този анекс представлява интегрална част от Споразумението за нормализиране на отношенията между Косово и Сърбия.

Косово и Сърбия се ангажират изцяло да зачитат всички членове на Споразумението и настоящия анекс и да спазват всичките си съответни задължения, произтичащи от Споразумението и анекса целесъобразно и добросъвестно.

Страните вземат предвид това, че Споразумението и Анексът за прилагане ще бъдат неделима част от съответните процеси по присъединяване на Косово и Сърбия към ЕС. Страните са запознати с това, че веднага след одобряването на Споразумението и анекса, посредникът ЕС ще започне процеса по изменение на стандартите в Глава 35, която се отнася за Сърбия, за да отрази новите задължения на Сърбия, произтичащи от Споразумението и настоящия анекс.

Дневният ред на специалната група на Косово за нормализиране на отношенията със Сърбия ще отразява еднакво новите задължения на Косово, произтичащи от споразумението и този анекс.

Страните се съгласяват да одобрят спешно декларацията за изчезналите лица, както е договорено в рамките на диалога, подпомаган от ЕС.

За прилагане на чл. 7 Косово започва незабавни преговори в рамките на диалога, подпомаган от ЕС, за установяване на специфични договорености и гаранции за осигуряване на подходящо ниво на самоуправление за сръбската общност в Косово (или Съюзна сръбските общини (ССО) за общините със сръбско мнозинство в Косово – бел. ред.) в съответствие с предишните споразумения по диалога, както е определено от посредника ЕС.

Сърбия и Косово се договориха как да прилагат споразумението за нормализиране на отношенията

Страните се договарят да създадат съвместен комитет за наблюдение, председателстван от ЕС, в рамките на 30 дни. Изпълнението на всички разпоредби ще бъде гарантирано и контролирано от съвместния комитет за наблюдение.

За прилагане на чл. 9 ЕС ще организира донорска конференция в рамките на 150 дни с цел създаване на пакет от инвестиции и финансова помощ за Косово и Сърбия. Няма да има изплащане на средствата преди ЕС да установи, че всички разпоредби по Споразумението са изпълнени изцяло.

Косово и Сърбия се съгласяват, че всички членове ще бъдат прилагани независимо един от друг.

Редът на параграфите в този анекс не предопределя реда на тяхното изпълнение.

Косово и Сърбия се съгласяват да не блокират прилагането на нито един от членовете.

Всички дискусии, свързани с изпълнението на Споразумението, ще се провеждат в рамките на диалога, подпомаган от ЕС.

Косово и Сърбия приемат, че всяко неспазване на задълженията им по Споразумението, настоящия анекс или предишните споразумения по диалога може да има преки отрицателни последици за съответните процеси по присъединяването им към ЕС и финансовата помощ, която те получават от ЕС.“

Косово и Сърбия постигнаха споразумение в Брюксел миналия месец по европейско предложение за нормализиране на отношенията си след близо 10 години диалог с посредничеството на Брюксел, по време на който обаче не беше постигнат особен напредък. Белград все още не признава обявената през 2008 година независимост на някогашната сръбска област.

 

Валери Зайцев
311 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар
всите

2023.03.20 | 16:36

1
всите сърби на върби

Добави коментар

Водещи новини