Гледай на живо

ЕВРО 2020: Италия - Уелс 1:0

Откриха 37 нови гнезда на малък креслив орел у нас

17 май 2021 16:43

Откриха 37 нови гнезда на малък креслив орел у нас
© pixabay
709 0

Само за месец броят на известните гнезда на малкия креслив орел във важни за вида територии в страната нарасна с 37. Това съобщават от Българското дружество за защита на птиците /БДЗП/.

Между 10 април и 10 май четири екипа на БДЗП са извършили теренни проучвания в защитените зони от "Натура 2000" в Северна България - "Батова", "Суха река", "Хърсовска река", "Лудогорие", "Ломовете", "Провадийско-Роякско плато", "Камчийска планина" и "Емине". В три

от тях /"Лудогорие", "Емине" и "Батова"/ проучванията са пилотни и за пръв път хвърлят яснота върху състоянието и числеността на малкия креслив орел в тези райони, посочват природозащитниците.

Част от новооткритите гнезда се намират в зоните от Югоизточна България - "Дервентски възвишения", "Сакар", "Западна Странджа" и "Адата - Тунджа".

Важните за малкия креслив орел територии в Северна България, които до този момент не са били подробно изследвани, предоставят добри гнездови и хранителни местообитания, което води и до добра плътност на вида в тях. Предстоят още проучвания, за да се установи наличието на заплахи за орела и другите хищни птици в тази част на страната, отбелязват от БДЗП.

В рамките на LIFE проекта "Горите и земите на орела" е планувано и поставянето на още седем сателитни GSM предавателя на малки кресливи орли през тази година. С част от тях ще бъдат маркирани млади птици от Северна България, ако се идентифицира подходящо гнездо.

През миналата година за пръв път в България са били поставени предаватели на три малки кресливи орли. В момента едната птица се е завърнала в страната, другата се намира в Гърция, а третата продължава да е в Африка. Данните от сателитната телеметрия ще разкрият много за миграцията на вида, предпочитаните места, на които спира за почивка по време на дългия прелетен път, временните му местообитания и за идентифициране на заплахите и причините за смъртност при птиците по време на миграция и зимуване.

Novini.bg
709 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини