ВАС пита съда в Люксембург за изтекли лични данни

14 май 2021 12:52

ВАС пита съда в Люксембург за изтекли лични данни
© Pixabay
184 8

Върховният административен съд отправя преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз по делото за теча на лични данни от НАП.

Административното дело пред ВАС е образувано по жалба на физическо лице срещу решение на административния съд в София, който отхвърля иска за обезщетение в размер на 1000 лв. за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие на НАП като администратор на лични данни.

ВАС определи да се продължи дело по жалба от лице за изчитане на данни от НАП

От ВАС съобщават, че до момента има постъпили над 100 дела заради изтичането на личните данни от НАП. Съдебните производства срещу НАП са приключили на първа инстанция с противоречиви резултати. Исковете или са отхвърляни като неоснователни или са уважавани изцяло или частично. Нормативната уредба е тълкувана и прилагана противоречиво по всички елементи на отговорността на администратора на лични данни.

ВАС приема, че НАП е бездействала, не е изпълнила задълженията си и не е доказала, че е въвела подходящи технически мерки, които трябва да осигурят подходящо ниво на сигурност.

От съда в Люксембург ВАС иска отговор дали неразрешентоо разкриване или достъп до лични данни от лица, които не са служители в администрацията на НАП е достатъчно, за да се приеме, че приложените технически и организационни мерки не са подходящи.

Адвокат от Пловдив осъди НАП за 1 лев заради изтичането на лични данни

Българските съдии питат и какъв следва да е предметът и обхватът на съдебния контрол за законосъобразност при проверка дали приложените от администратора на лични данни технически и организационни мерки са подходящи. Важен момент е и дали в случая НАП може да бъде освободена от отговорност, щом става дума за "хакерска атака".

Запитването ще спре всички други производства по всички такива дела в страната до произнасянето на европейския съд.

Радина Лазарова
184 8

Коментари 8

Добави коментар
Laurenpqjaa

2021.05.17 | 05:31

8
Голая киска хочет ласки - W W W . B G 1 7 . C L U B
Tiffanyjnpga

2021.05.17 | 02:46

7
Голая киска хочет ласки - W W W . B G 1 7 . C L U B
Cynthiastbea

2021.05.16 | 16:22

6
Голая киска хочет ласки - W W W . B G 1 7 . C L U B
Karlabpeua

2021.05.16 | 16:16

5
Голая киска хочет ласки - W W W . B G 1 7 . C L U B
Tinapqwfa

2021.05.16 | 10:08

4
Голая киска хочет ласки - W W W . B G 1 7 . C L U B
Laurenjbpwa

2021.05.16 | 08:04

3
Голая киска хочет ласки - W W W . B G 1 7 . C L U B
Ericawyusa

2021.05.16 | 07:59

2
Голая киска хочет ласки - W W W . B G 1 7 . C L U B
Daphneavyba

2021.05.15 | 14:29

1
Голая киска хочет ласки - W W W . B G 1 7 . C L U B

Добави коментар

Водещи новини