Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест

  • 22 ноември 2023 14:30

  • 332
  • 0
Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест
© Булфото
Слушай новината Слушай новината

В досъдебното производство, когато прокурорът прецени, че са налице основанията по чл. 63, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) - обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъпление, което се наказва с лишаване от свобода или друго по-тежко наказание, и доказателствата по делото сочат, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление, се издава Национална заповед за задържане на обвиняем и се внася искане пред съответния първоинстанционен съд за разрешение за издаване на Европейска заповед за арест. Това гласят приетите на второ четене промени в Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.

Съдът разглежда делото в тридневен срок от получаване на искането, на открито заседание, с участие на прокурора и защитник на лицето, за което се иска издаването на европейската заповед. Съдът се произнася с определение, което може да се обжалва с частна жалба и протест пред съответния въззивен съд в тридневен срок по реда на НПК.

Въз основа на влязлото в сила определение прокурорът може да издаде Европейска заповед за арест. Тя подлежи на обжалване пред съответния въззивен съд от обвиняемия в седемдневен срок от датата, на която е узнал, че по отношение на него има издадена такава заповед. Съдът разглежда жалбата в тридневен срок от получаването ѝ, на открито заседание, с участието на прокурора и защитника на обвиняемия, записаха депутатите. 

На обвиняемия се осигурява възможност за лично участие чрез видеоконференция или телефонна конференция в съдебното заседание, ако такова желание е заявено с жалбата.

Ето какво ще обсъждат депутатите през седмицата

Съдът извършва проверка на всички обстоятелства и се произнася с определение, което обявява на страните в съдебното заседание. Определението не подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест.

След получаване на Европейска заповед за арест пряко от компетентен орган на издаващата държава членка, окръжният съд, в чийто район се намира искания гражданин, проверява дали тя отговаря на изискванията и разпорежда на полицията задържането му за срок до 72 часа, ако деянието, за което е издадена заповедта, съставлява престъпление по законодателството на Република България.
След това на задържания срещу подпис се предоставя декларация за правата му на разбираем за него език. В случай, че няма декларация за правата на такъв език, той се информира устно за неговите права на език, който разбира. Устното информиране не отменя задължението за предоставяне на писмена декларация на разбираем език в срок, който ще позволи своевременното упражняване на тези права, отбелязва БТА.

Последвайте канала на

Константин Тодоров
332 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини