Президентът наложи вето на Закона за енергетиката

  • 25 януари 2023 11:39

  • 4593
  • 14
Президентът наложи вето на Закона за енергетиката
© Булфото (архив)

Държавният глава Румен РадевРумен РадевРумен Георгиев Радев е български военен, генерал-майор от резерва. Бивш командир на подписа указ, с който връща за ново обсъждане Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, приет от 48-ото Народно събрание на 12 януари 2023 г.

Следва пълният текст на мотивите:

М О Т И В И

За връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, приет от 48-ото Народно събрание на 12 януари 2023 г.

ВАС отмени разпоредба от Наредбата за регулиране цените на природния газ

Уважаеми народни представители,

Споделям стремежа за промени на действащата нормативна уредба в областта на енергетиката, които трябва да насърчат конкуренцията и да гарантират доставките на електроенергия на най-конкурентни цени. Уредбата следва да бъде в съответствие с изискванията на правото на Европейския съюз в областта на енергетиката и да осигури нови възможности за стопанска инициатива. С § 24 от Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, приет от 48-ото Народно събрание на 12 януари 2023 г. (ЗИД на ЗЕ), не се гарантира това съответствие, а се стига до отклонение от общоевропейската уредба, като се препятстват нейните социално-икономически ползи в България. С разпоредбата се предвижда до края на 2023 г. финансовият сетълмент, изготвян от електроенергийния системен оператор, да се извършва на времеви интервал от един час.

Регламент (ЕС) 2017/2195 на Комисията от 23 ноември 2017 година за установяване на насоки за електроенергийното балансиране установява насоките за електроенергийно балансиране и предвижда общ за целия Европейски съюз набор от технически, експлоатационни и пазарни правила, които уреждат работата на балансиращите пазари и тяхното интегриране. В чл. 53, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2017/2195 е посочено, че в срок три години от влизането в сила на Регламента всички оператори на преносни системи „започват да прилагат периода за уреждане на дисбалансите от 15 минути във всички зони за съставяне на графиците, като гарантират, че всички граници на единичния пазарен период съвпадат с границите на периода за уреждане на дисбалансите“. Комисията за енергийно и водно регулиране чрез дерогация е предоставила изключение от това задължение, но не по-късно от 31 декември 2022 г. От 1 октомври 2022 г. в България операторът на електропреносната мрежа и операторът на борсов пазар са въвели 15-минутния период за уреждане на небалансите и 15-минутни продукти за търгуване на пазара в рамките на деня.

Задължение за въвеждане на период за уреждане на дисбаланса от 15 минути е в сила и съгласно Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно вътрешния пазар на електроенергия. Според чл. 8, пар. 4 от този регламент „към 1 януари 2021 г. периодът за уреждане на дисбаланса е 15 минути във всички зони за съставяне на графици, освен ако регулаторните органи са предоставили дерогация или освобождаване“.

Задължителното балансиране за 15 минути е въведено след детайлен анализ на системите в 36 държави, голяма част от които от Европейския съюз. Прилагането на 15-минутните периоди за балансиране допринася за по-доброто използване на съществуващите междусистемни електропроводи, по-големи обеми на износа на електроенергия от България към съседните страни, по-добро ниво на честотното регулиране, по-активно участие на търговците в балансирането на системата, подобряване на прогнозирането и намаляване на цените на балансирането. Те са от полза както за електроенергийната система, така и за търговските участници и имат положителен обществен ефект.

С § 24 от ЗИД на ЗЕ е приета разпоредба, която се отклонява от посочените норми на Регламент (ЕС) 2017/2195 и Регламент (ЕС) 2019/943. Тя отлага вече въведеното в България задължително балансиране за 15 минути и връща сетълмента, извършван на времеви интервал от един час. Ако периодът на сетълмент не е максимално близо до часа на доставка, резултатът ще е по-неточно прогнозиране от страна на търговските участници и отчитане на по-високи количества търговски небаланси. Вследствие на това операторът ще реализира по-високи разходи за регулиращи мощности и може да се стигне до намаление на водните запаси в големите язовири. Увеличението на разходите за регулиране на оператора ще доведе и до по-висока цена на балансиращата енергия, което ще бъде с неблагоприятен финансов ефект за потребителя. Търговският износ и обменът на електрическа енергия с други държави също ще бъдат засегнати.

Уважаеми народни представители,

Стабилността на правната уредба и последователното законово регулиране са сред признаците на правовата държава, която изключва приемането на законодателни актове в противоречие с норми от по-висш ранг. По изложените мотиви упражнявам правото по чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България да върна за ново обсъждане разпоредбата на § 24 от Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, приет от 48-ото Народно събрание на 12 януари 2023 г.

Последвайте канала на

Радина Лазарова
4593 14

Свързани новини

Коментари 14

Добави коментар
Нищоправец

2023.01.25 | 12:40

1
ПАК СЕ НААКА,НЕКАДЪРНИКА
До СЪЮЗА НА ...

2023.01.25 | 12:58

2
ЖУРНАЛИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ...., АКО ИМА ТАКЪВ ВСЕ ОЩЕ ...., МОЛЯ ОТСТРАНЕТЕ Г. ЛЮБЕНОВ , КОЙТО ПРИКЛЮЧВА СЛУЧАИ В ЕФИР ПО ПОРЪЧКА И ДИРЕКТНО ВКАРВА ХОРА В ЗАТВОР СЪС СЛЕДНИТЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ В ЕФИР ...." НАЛИ БЯХА НАМЕРЕНИ КЮЛЧЕТА И ПАЧКИ В ЧЕКМЕДЖЕ НА БОЙКО БОРИСОВ ....., ЗАЩО НЕ Е ОБВИНЕН , НЕ МОЖЕТЕ ЛИ ДА ГО ОБВИНИТЕ " , ПРЕДСТАВЕТЕ СИ .." НЕМЕРЕНИ " ..., А ? ...." НАМЕРЕНИ " ..Е КОЙ ГИ " НАМЕРИ БЕ ЛЮБЕНООФФФ ? .........ТРИ ПЪТИ ВКАРА БОРИСОВ В ЗАТВОРА ЗА ДВЕ МИНУТИ С ТОВА ПОТРЕТВАНЕ И ПОВТАРЯНЕ В ЕФИР ...., ПРЕДСТАВЕТЕ СИ ЛЮБЕНОВ АКО Е СЛЕДОВАТЕЛ ИЛИ СЪДИЯ И БОЙКО РАШКОВ - ДАМАДЖАНЪ ТАМ ДО НЕГО ...., ЕЙ ТАКА ШЕ ВКАРВАТ КОЙТО ИМ ПАДНЕ В ЗАТВОРА .... .
Бнт

2023.01.25 | 13:43

11
Са НОВИЯ НАРОДЕН СЪД НА ПП И ДБ ...МЕДИЕН БОДИГАРД НА ПП ..., БНТ СА РЕЗИЛ ЗА ТЕЛЕВИЗИОНЕРИТЕ В ЕВРОПА ...
Sms

2023.01.25 | 13:31

7
тооооочно
До СЪЮЗА НА ...

2023.01.25 | 13:01

3
...ЖУРНАЛИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ...., АКО ИМА ТАКЪВ ВСЕ ОЩЕ ...., МОЛЯ ОТСТРАНЕТЕ Г. ЛЮБЕНОВ , КОЙТО ПРИКЛЮЧВА СЛУЧАИ В ЕФИР ПО ПОРЪЧКА И ДИРЕКТНО ВКАРВА ХОРА В ЗАТВОР СЪС СЛЕДНИТЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ В ЕФИР ...." НАЛИ БЯХА НАМЕРЕНИ КЮЛЧЕТА И ПАЧКИ В ЧЕКМЕДЖЕ НА БОЙКО БОРИСОВ ....., ЗАЩО НЕ Е ОБВИНЕН , НЕ МОЖЕТЕ ЛИ ДА ГО ОБВИНИТЕ " , ПРЕДСТАВЕТЕ СИ .." НЕМЕРЕНИ " ..., А ? ...." НАМЕРЕНИ " ..Е КОЙ ГИ " НАМЕРИ " ...БЕ ЛЮБЕНООФФФ ? .........ТРИ ПЪТИ ВКАРА БОРИСОВ В ЗАТВОРА ЗА ДВЕ МИНУТИ С ТОВА ПОТРЕТВАНЕ И ПОВТАРЯНЕ В ЕФИР ...., ПРЕДСТАВЕТЕ СИ ЛЮБЕНОВ АКО Е СЛЕДОВАТЕЛ ИЛИ СЪДИЯ И БОЙКО РАШКОВ - ДАМАДЖАНЪ ТАМ ДО НЕГО ...., ЕЙ ТАКА ШЕ ВКАРВАТ КОЙТО ИМ ПАДНЕ В ЗАТВОРА ... ..., А ЛЮБЕНОООВ ЩО НЕ ПИТА ЗА ПАРАПЕТА ИЛИ ПОЧИВКИТЕ НА КИРУ И ЛЕНА ДА СОЛУН .... .
Натопорен Батко

2023.01.25 | 14:43

14
Я се скрий бе паляк !!!
ПП

2023.01.25 | 14:14

13
Дават на БНТ КРИПТО.
Бнт

2023.01.25 | 13:14

6
Се продаде на ПП...
ДОПЪЛНЕНИЕ

2023.01.25 | 13:05

4
ДО" 3 АЗ " .... ........А ПОЛИ ЗЛАТАРЕВА ПО БНТ ВИКА ..." ГЕРБ СА В ПОЛИТИЧЕСКИ ИЗОЛАТОР " ...." ИЗОЛАТОР " ....., КАК НЕ ПОЛЗВА ДУМИ КАТО ..." КАРЦЕР , ТЮРМА , ТЪМНИЦА , ЗАНДАН ...." ...БРЕЕЕХ ЧИ " СВОБОДА " БЕ ...СВОБОДИЯ НЕВЕЖА ......
Тооочно

2023.01.25 | 13:45

12
4 . Бнт откачиха от две години , щото ги заплашват с яйца , развалена риба ..нали Бабикян и кой там друг мятаха помия по БНТ преди две три години . Щото не крещяли по Бойко Борисов.
Бнт

2023.01.25 | 13:13

5
Се продаде на ПП ..
PaulaFox

2023.01.25 | 13:35

8
❤️Здравейте) Казвам се Паула, на 24 години съм) Бъдещ секс модел 18+) Обичам голите снимки) Моля, оценете снимките ми на ➤ Ja.cat/id398062
РАДЕВ,

2023.01.25 | 13:40

9
ТИ ПЪРВО НАГРУБИ БНТ , ОЩЕ В ПЪРВИЯ СИ МАНДАТ , ЧЕ НЕ ТЕ ОТРАЗЯВАЛИ , А САМО БОЙКО БОРИСОВ ОТРАЗЯВАЛИ И ТОГАВА ПОЧНАХА И АТАКИТЕ СРЕЩУ БНТ И ТЕ СЕ ИЗПЛАШИХА И СЕГА СА СРЕЩУ ГЕРБ ..., АМИ КАКВО ДА ТИ ОТРАЗЯВАТ ...., ТИ КО РАБОТИШ ...? .... ....

2023.01.25 | 13:43

10
През 1991 ва спестяванията на хората изгоряха. Виновни нямаше. През 1994та 1ва частна банка завлече стотици хиляди. Виновни намаше, През 1996та инфлацията изяде спестяванията на милиони. Виновни нямаше. Химимпорт, ТСБ завлече стотици хиляди клиенти. Виновни нямаше. 12 години по-късно КТБ завлече стотици хиляди клиента. Виновни нямаше. Днес отново подготвят следващия масов грабеж с въвеждането на Еврото. Познайте кой ще е виновен. No one.

Добави коментар

Водещи новини