Константинова: Санкциите срещу административните нарушения са важен инструмент за борба с корупцията

  • 12 май 2022 17:37

  • 576
  • 0
Константинова: Санкциите срещу административните нарушения са важен инструмент за борба с корупцията
© Министерски съвет
Слушай новината Слушай новината

Заместник министър-председателят по ефективно управление Калина КонстантиноваКалина КонстантиноваКалина Константинова завършва 9-та Френска езикова гимназия в София. Изучава Икономика в Колежа бе домакин на събитието по изпълнявания от администрацията на Министерския съвет проект „Цялостна реформа на административно-наказателната дейност“, финансиран от Генерална дирекция „Подкрепа на структурните реформи“ в Европейската комисия с изпълнител Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

В откриващата част участва и заместник-генералният секретар на ОИСР Джефри Шлагенхауф, който пристигна в София за представянето на финалния доклад по проекта.

Докладът на ОИСР за насърчаване на почтеността чрез реформа на административно-наказателната система в България съдържа препоръки за изменения в Закона за административните нарушения и наказания и специалните закони.

Предложенията в него са насочени към развиване на санкционната система в две основни направления:

Създаване на нови санкции, освен съществуващата „имуществена санкция“;

Създаване на възможност за налагане на санкции на т. нар. „неперсонифицирани“ субекти или обединенията на търговци, по отношението на които има празнота в законовата рамка и често остават извън обсега на санкционната система.

Депутатите разговаряха с шефа на ОИСР

„Санкциите срещу административните нарушения са важен инструмент за борба с корупцията. Дългогодишната невъзможност на държавата да наложи и да приложи санкции, съответстващи на размера на нарушението, води до чувството на безнаказаност, което от много години е залегнало в съзнанието на нарушителите на законите. Да променим това е нашата цел и нашата борба в рамките на прозрачното публично управление.“, заяви Калина КонстантиноваКалина КонстантиноваКалина Константинова завършва 9-та Френска езикова гимназия в София. Изучава Икономика в Колежа по време на събитието.

Препоръките от представения днес доклад ще бъдат изпратени на Министерство на правосъдието, което координира работна група, създадена през месец февруари 2022 г., която в 9-месечен срок да изготви законодателни изменения в ЗАНН във връзка с препоръките от Докладa за Република България по Фаза 4 от мониторинга по прилагането на Конвенцията за борба с подкупването на чужди длъжности лица в международните търговски сделки на ОИСР.

В заключителното събитие по представяне на доклада участваха заместник-министрите на правосъдието и електронното управление Борислав Ганчев и Александър Йоловски, Даниеле Дото, заместник-директор на направление „Управление и публична администрация“ в Генерална дирекция „Подкрепа на структурните реформи“ в Европейската комисия, представители на администрацията, академичната общност, адвокатурата, бизнеса и неправителствения сектор.

Дейността по проекта даде възможност за засилено сътрудничество между българската администрация, структурите на Европейската комисия и ОИСР – особено ключово в контекста на процеса по присъединяване на България към Организацията.

На 25 януари 2022 г. бе прието решение на Съвета на ОИСР за започване на разговори за присъединяване с България и останалите страни кандидати. Към момента страната е в очакване на получаване на Пътната карта по присъединяване към ОИСР.

В рамките на визитата си в София заместник-генералният секретар на ОИСР ще се срещне с представители на изпълнителната и законодателната власт.

Докладът за насърчаване на почтеността чрез реформа на административно-наказателната система в България, изготвен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие може да бъде намерен тук:

Английска версия: https://read.oecd.org/10.1787/1be9905a-en

Българска версия: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/a3844067-bg/index.html?itemId=/content/publication/a3844067-bg

Виолета Симеонова
576 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини