Ядрената енергетика вдигна градуса на напрежението между преговарящите за нов кабинет

  • 23 ноември 2021 11:06

  • 13157
  • 20
© ПП

Започнаха дискусиите на "Продължаваме промянатаПродължаваме промянатаКирил Петков и Асен Василев представиха политическия си проект "Продължаваме промяната"" с БСПБСПБългарската социалистическа партия (съкратено БСП) е, "Има такъв народИма такъв народ"Има такъв народ" е политическа партия в България, създадена от българския телевизионен" и "Демократична БългарияДемократична България"Демократична България" e центристко-дясно политическо обединение, съставено от" на тема енергетика. Целта на обсъжданията е да се постигне коалиционно споразумение с тези политически партии за създаване на правителство.

От днес до събота "Продължаваме промянатаПродължаваме промянатаКирил Петков и Асен Василев представиха политическия си проект "Продължаваме промяната"" започва серия от дискусии по ключови политики с цел изработване на коалиционно споразумение. Във всяка от дискусиите по различните теми са поканени да участват по трима експерти от БСПБСПБългарската социалистическа партия (съкратено БСП) е, "Има такъв народИма такъв народ"Има такъв народ" е политическа партия в България, създадена от българския телевизионен" и "Демократична БългарияДемократична България"Демократична България" e центристко-дясно политическо обединение, съставено от".

Срещата започна с минута в памет на жертвите в катастрофата на пътнически автобус с македонска регистрация, който се запали на автомагистрала "Струма" и 45 души загинаха.

НА ЖИВО: Започнаха разговорите за съставяне на нов кабинет

Асен Василев от "Продължаваме промянатаПродължаваме промянатаКирил Петков и Асен Василев представиха политическия си проект "Продължаваме промяната"" предложи да се чуят всички виждания на експертите в сектора. Точките, по които няма съгласие, ще бъдат обсъдени във втората част на дискусията. В първата част ще се търсят сходните виждания в сектора.

"Целта е България да има максимално независима енергийна база - т.е. с български енергоизточници", изтъкна Василев.

По думите му тази енергийна база трябва да бъде устойчива и да може да посрещне зимния пик, независимо от пика. Третият принцип е тази енергийна база да дойде на възможно най-ниска цена.

По време на преговорите с ПП за постигане на коалиционно споразумение за създаване на правителство БСПБСПБългарската социалистическа партия (съкратено БСП) е предложи краткосрочни мерки за смекчаване на ценовия шок на електроенергията в България, както и дългосрочни за провеждане на устойчиво енергийно развитие в 4-годишен период от време. В преговорите от страна на левицата участват Таско Ерменков, Румен Овчаров и Драгомир Стойнев, Любомир Денчев и Иван Йолов.

По краткосрочните мерки за смекчаване на ценовия шок на електроенергията в България БСПБСПБългарската социалистическа партия (съкратено БСП) е предлага шест по-основни мерки. Ерменков изтъкна, че те са в съответствие с указанията на Европейската комисия /ЕК/ за преодоляване на ценовия шок на електроенергията на европейско ниво. Първото, което БСПБСПБългарската социалистическа партия (съкратено БСП) е предлага, е спешна подкрепа за домакинствата на и под линията на бедността с безплатна доставка на 200 киловатчаса електроенергия месечно за едно домакинство, включително пенсионери и безработни. Тази мярка трябва да се приложи обаче, само ако Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ вдигне цените от регулирания пазар. Второто предложение е да не се спира електроенергията на посочените домакинства за не повече от неплатени сметки за ток и газ и да се разреши разсрочването на плащанията на сметките на ток, газ и парно в рамките на една година, имайки предвид, че през зимния период са по-високи сметките, докато през лятото не. Целта е да има една равномерност в сметките на домакинствата.

Третото предложение на БСПБСПБългарската социалистическа партия (съкратено БСП) е касае цените на тока, парното и на природния газ на обществените заведения - детските ясли, градини, училища и социални домове, които купуват по цени на свободния пазар, докато в бюджетите им са заложени съвсем други сметки. Идеята е разликата между това, което те плащат и това, което им е заложено в бюджетите, да бъде покрита чрез корекция на финансовите взаимоотношения между централната и местна власт. Другото предложение е да се намали ДДС върху крайните цени на тока, парното и газа от 20 процента на 9 на сто. Като пета точка БСПБСПБългарската социалистическа партия (съкратено БСП) е предлага Министерството на финансите, съвместно с КЕВР, да предложи промени в данъчното законодателство и регулаторните права с цел облагане на свръх печалбите на производителите и търговци на енергия. "Тук не правим разлика между държавни и частни", изтъкна Ерменков. Той уточни, че свръх печалбите ще се дефинират на базата на определените прогнозни референтни цени, определени от КЕВР. Шестата точка е разработване на такива правила за такова функциониране на Българската независима енергийна борса, които позволяват търгуване на количества електроенергия за вътрешния пазар с възможност за дългосрочни договори.

Първата дългосрочна мярка, която БСПБСПБългарската социалистическа партия (съкратено БСП) е предлага, е по-нататъшно развитие на българската ядрена енергетика. Това включване на изграждане на заместващи мощности, след като изтече ресурсът на тези в АЕЦ "Козлодуй".

От Продължаваме промяната с важно уточнение за старта на преговорите за кабинет

В тази точка влиза изграждане на нови ядрени мощности, като уточняването на площадките и типа реактори да се извърши въз основа на независима експертна оценка. Втората дългосрочна мярка е запазване на енергийния комплекс "Марица изток". В точка се предлага да се положат усилия в преговорите с ЕС за максимално възможно използване на въглищните централи и гарантирането на работни места и доходи до въвеждането на нова базова мощност, защото в противен случай ще се наруши сигурността на доставките на електроенергия. Третата точка е "либерализация, но с мисъл за хората". На първо място трябва да се определи кои са енергийно зависими потребители и разработване на мерки за гарантиране на непрекъснати достъпни доставки на електроенергия за тях. Второто е отказ от извеждането на битовите потребители на либерализирания пазар и връщане на регулирания пазар на всички социални заведения като детски градини, училища, болници, социални домове. Четвъртото предложение на БСПБСПБългарската социалистическа партия (съкратено БСП) е е подкрепа за производителите на възобновяема енергия. Следващата точка е разработване на механизми за изграждане и съхранение на енергия. БСПБСПБългарската социалистическа партия (съкратено БСП) е поставя и фокус върху водород като начин на съхранение на зелена енергия. Може да се използва смесена електроенергия за производство на водорода, с преференция към зеления водород. Петата точка е сигурност на доставките на природен газ.

БСПБСПБългарската социалистическа партия (съкратено БСП) е предлага и разработване на национална дългосрочна програма за стимулиране на индустриалното и битово потребление на природен газ. Таско Ерменков е на мнение, че следващото правителство в областта на енергетиката трябва да проведе разговор с ЕК и ЕС за цялостен преглед на Зелената сделка и от гледна точка на гарантиране на сигурността на доставките и икономическо ефективно и ценово енергоснабдяване. В ЕС страните имат различно икономическо и социално развитие. Освен това имат историческо наследство в развитието на енергетиката и няма как с универсални мерки да се постигнат еднакви задачи с еднакви последствия, изтъкна той.

Хиновски: Не можем да спрем износа на ток, но можем да променим правилата, по които да се продава

По време на преговорите с ПП по енергийните въпроси за постигане на коалиционно споразумение за създаване на правителство от "Има такъв народИма такъв народ"Има такъв народ" е политическа партия в България, създадена от българския телевизионен" предложиха няколко базови принципи за развитие на сектора. В преговорите от "Има такъв народИма такъв народ"Има такъв народ" е политическа партия в България, създадена от българския телевизионен" /ИТН/ участваха експертите Иван Хиновски, инж. Благой Голубарев, Георги Чепишев, Александър Николов.
Според Иван Хиновски бъдещето развитие на сектора трябва да бъде резултат от редица стратегии и политики, които трябва да бъдат разработени и приложени. Това са стратегията за декарбонизацията на българската икономика; за управление на радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво; за проучване и развитие на собствен добив на петрол и природен газ, както тази за развитие на минните региони.

ИТН предлага промени в Закона за енергетика и други нормативни документи и създаването на нови административни структури в отговор на новите политики. Това е зам.-председател на Министерски съвет по климата, Междуведомствен експертен и климатичен съвет, както и експертен енергиен съвет. Другият базов принцип е, че Министерството на енергетиката трябва да представя ежегодни публично достъпни доклади за изпълнение на дейностите, които са заложени в Енергийната стратегия на България, а ръководството на ведомството да дава пресконференции за състоянието на бранша и изпълнението на тази стратегия на всеки три месеца.
Следващото предложение е въвеждане на нова линия за компенсация на високите разходи на електроенергия и топлинна енергия на общини, болници и социални заведения. Предложението на партията е от Фонд "Сигурност на електроенергийната система" /ФСЕС/ да се формира негативно задължение към обществото, което ще свали разходите на посочените обекти.
На следващото място от ИТН предлагат промяна на регламента за закупуване на технологичните разходи на ЕРП-ата и ЕСО, които вместо от сегмента "ден напред", където са по-високи цените на електроенергията, да преминат на цената на обществения доставчик. Другото предложение е стимулиране на търговията на платформата за дългосрочни договори, но при нови условия. Това може да стане чрез договор между производители и големи потребители на цена, която се договаря, но пак да става през енергийната борса през дългосрочните договори.

Според Хиновски трябва да се направи и преглед на наказателните процедури срещу България в областта на енергетиката. Той посочи, че в момента има около 8 наказателни процедури.

Иван Хиновски за novini.bg: Сметките ни за топло и светло ще поскъпнат с около 20 на сто в началото на 2022 г.

Политика номер едно трябва да бъде подготовка на условията на Механизма за капацитет. Втората политика е изготвяне на актуалното състояние на заявените и изграждане на нови генериращи мощности на ВЕИ и паралелно с това изготвяне на прогнозен мощностен и енергиен баланс с отчитане на тези резултати. Третото е приемане на нова енергийна стратегия. Важно за ИТН е подготовката и започването на програмата за изграждането на индивидуалните фотоволтаични инсталации съгласно Директива 2018/2001. Също така трябва да се включи в нея и до 1 мегаватпик за индустриални потребители за собствено производство. Другото предложение на либерален режим на изграждане на нови мощности на ВЕИ на пазарен принцип без държавна подкрепа и с участие в разходите по интегрирането им.

Другата политика, която от ИТН счита, че трябва да бъде развита, е разработване на национална стратегия за български добив на петрол и газ. Трябва да се разработи и дългосрочна стратегия за развитие на комплекса "Марица изток". Има план със създаването на ново държавно предприятие "Конверсия на минни региони", което ще помогне в буферния период и да създаде условия за инвестиция на високотехнологични производства в комплекса. 

Спор "за" и "против" развитие на ядрената енергетика и изграждане на нови мощности беляза последния час на разговорите. Темата раздели формациите, преговарящи за съставяне на кабинет. Асен Василев се обяви категорично за това България да остане държава с ядрена енергетика. "За нас ядрени мощности в България не е въпрос само на енергийна сигурност, това е въпрос от националната сигурност", обяви той.

Той беше подкрепен от БСПБСПБългарската социалистическа партия (съкратено БСП) е и "Има такъв народИма такъв народ"Има такъв народ" е политическа партия в България, създадена от българския телевизионен". Експертите на "Демократична БългарияДемократична България"Демократична България" e центристко-дясно политическо обединение, съставено от" обаче се противопоставиха на изграждането на седми реактор в АЕЦ "Козлодуй". Съгласие беше постигнато да се преговаря с ЕС за запазване на енергийния комплекс "Марица Изток".

Радина Лазарова
13157 20

Свързани новини

Коментари 20

Добави коментар
Галя

2021.11.24 | 21:32

20
Какви дискусии бе? То с провали като ДБ няма какво да се говори

2021.11.23 | 13:36

9
Всичките алчни корупирани на куп.Оскат зеления сертификат,за да крадът и нинморят.Има данни че ваксините са по-опасни от вируса.А защо крият си отговорете сами
I

2021.11.24 | 07:35

19
Има данни, че си кръгъл идиот!

2021.11.23 | 16:49

16
А че ни УБИВАТ в болниците или с ваксини нищо ли?
I

2021.11.24 | 07:32

18
Идиот!
Петър

2021.11.23 | 19:02

17
"Експертите на "Демократична България" - това звучи повете от нелепо!
Малена

2021.11.23 | 16:08

15
Щеше да е чудо, ако от ДБ не се бяха противопоставили на нещо ...
Промяната

2021.11.23 | 16:01

14
Е те да се махнат да дойдем ние
ЕДИН ПОЗДРАВ

2021.11.23 | 15:59

13
На всички гласували по идейни съображения. Като гледам състава на преговарящите има само една идея ГОЛЕМИ ПАРИ И МНОГО
Христов

2021.11.23 | 15:56

12
Извинявам се, но каква промяна е това?! Това си е чиста подмяна: Румен Овчаров и Румен Гечев от кабинета на Жан Виденов, които фалираха България - 24 години по-късно отново са на масата за преговори при хората на олигарха Иво Прокопиев, който седи зад "Продължаваме промяната"!
WC

2021.11.23 | 15:46

11
общата задлъжнялост от началото на годината става 3,8 млрд. ало, юпита, хипита, кой ще го плащааааааа. боко е , като аматьор в сравнение с вас.
ШИБАМ ЛЪЖЛИВИ ХОМОНИСТИ

2021.11.23 | 14:03

10
"НОВАТА" КОАЛИЦИЯ КОПИ/ПЕЙСТ НА ОНАЯ ОТ 2005г. ПРИЕЛА "МАГИСТРАЛАТА" ДО ПЕРНИК, С НАЙ-СТРАШНАТА КАТАСТРОФА В НОВАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ! СЪЩИЯТ СЪСТАВ: ВНОСНИ ИЗМАМНИЦИ+ХОМОНИСТИ+ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТПАДЪК!

Добави коментар

Водещи новини