Комисията по енергетиката и климата прие на първо гласуване актуализацията на държавния бюджет

  • 25 август 2021 16:43

  • 397
  • 1
Комисията по енергетиката и климата прие на първо гласуване актуализацията на държавния бюджет
© Novini.bg

Комисията по енергетиката и климата прие със 17 "за", шестима "въздържали се" и без "против" на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., внесен от Министерския съвет на 2 август.

В актуализацията на бюджета са предвидени средства в размер до 16,3 млн. лв., които са за изплащане на дължимите суми от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ в изпълнение на съдебни решения от 2021 г. По искови молби от производители на електрическа енергия от водноелектрически централи под 10 MW, подадени срещу КЕВР на основание чл. 1, ал. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, са образувани 49 административни дела. С исковите молби се претендират имуществени вреди под формата на пропуснати ползи, произтичащи от отмяната на т. 7 от решение от 30 март 2011 г. и решение от 20 февруари 2015 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. По 4 дела Върховният административен съд се е произнесъл с решение, с което осъжда напълно или частично КЕВР да изплати дължими суми общо в размер на 16,3 млн. лв. в изпълнение на съдебни решения в полза на "Варуна" АД, "Пи Ес Контракт" ЕООД, "Кей Джи Инвест Холдинг" ЕООД и "Еко Енерджи" АД.

В предложените промени в частта на заключителните разпоредби на актуализацията на бюджета е записано, че с предложените изменения и допълнения в Закона за енергетиката стойността на получаваното от членовете на комисията и служителите на КЕВР представително облекло се ограничава на стойност, не по-висока от тази, определена за държавните служители. Допълнително се преустановява възможността за получаване на парични награди от служителите на комисията, аналогично на разпоредбите за държавните служители. Разходите за допълнителните възнаграждения на КЕВР се определят в размер не повече от 30 на сто от разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджета на комисията. Предложенията са направени във връзка с необходимостта от плащания по влезли в сила съдебни решения, по които КЕВР е осъдена да заплати суми в големи размери. За 2020 г. за плащания по влезли в сила съдебни решения на КЕВР са предоставени допълнителни средства от централния бюджет в размер на 26 млн. лв., което представлява 2,8 пъти повече разходи от утвърдения бюджет на КЕВР за 2020 година. За текущата година необходимите средства от 16,3 млн. лв. са 1,7 пъти над утвърдените разходи по бюджета на комисията за 2021 г.

Според председателя на КЕВР Иван Иванов никой от комисията през измината година не е бил награждаван. Единствено хигиенистките са получавали една минимална заплата като награда за годината, заради допълнителната работа, свързана с COVID-19. По повод на разходите за допълнително материално стимулиране, Иванов изтъкна, че то сега не надвиша 30 процента от разходите за заплати.

Депутатите приеха актуализацията на бюджета, министър Василев разкри какво се случва с Плана за възстановяване

Константин Тодоров
397 1

Свързани новини

Коментари 1

Добави коментар

2021.08.25 | 17:20

1
и какво точно работи комисията по климата - а, ясно, тя е само за заплати!

Добави коментар

Водещи новини