Вижте какви решения ще взима служебният кабинет утре

  • 13 юли 2021 18:50

  • 9075
  • 19
Вижте какви решения ще взима служебният кабинет утре
© Булфото (архив)

Служебното правителство ще проведе заседание в сряда, 14 юли, от 10 ч.

Това съобщиха от правителствената информационна служба. Ето и предварителния дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ИВАН ПОПЧЕВ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ОГЪРЛИЕ.

Внася: министърът на образованието и науката 

Стефан Янев притеснен: Предстоят трудни времена, партиите трябва да формират стабилно правителство

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ГЕОРГИ ПАНИЧЕРСКИ С ОРДЕН „МАДАРСКИ КОННИК“ ПЪРВА СТЕПЕН.

Внася: министърът на външните работи

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 2021 - 2025 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 343 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОЗРАЧНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕЙНИЯ СЪСТАВ.

Внася: министърът на здравеопазването

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НАМЕРЕНИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТАТУТ „УЧАСТНИК“ В КОМИТЕТА ПО НАУЧНА И ТЕХНОЛОГИЧНА ПОЛИТИКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ И РАБОТНИТЕ ОРГАНИ КЪМ НЕГО.

Внася: министърът на образованието и науката

6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 И 74 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1186/2009 НА СЪВЕТА ОТ 16 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМА НА ОБЩНОСТТА ЗА МИТНИЧЕСКИ ОСВОБОЖДАВАНИЯ (КОДИФИЦИРАНА ВЕРСИЯ).

Внасят: министърът на финансите

министърът на здравеопазването

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 257 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗЛИХВЕНИ КРЕДИТИ В ЗАЩИТА НА ХОРА, ЛИШЕНИ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПОЛАГАТ ТРУД, ПОРАДИ ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 И ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й НА „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ АД.

Внася: министърът на икономиката

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА „БЪЛГАРИЯ ЕР“ АД ЗА ВЪЗДУШЕН ПРЕВОЗВАЧ, КОЙТО ДА ОПЕРИРА ПО МЕЖДУНАРОДНАТА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ СОФИЯ - КАЙРО - СОФИЯ, ДОГОВОРЕНА СЪГЛАСНО СПОГОДБАТА ЗА ГРАЖДАНСКИ ВЪЗДУШНИ СЪОБЩЕНИЯ МЕЖДУ НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЕДИНЕНАТА АРАБСКА РЕПУБЛИКА, ПОДПИСАНА НА 9 ЮЛИ 1959 Г. В ГР. КАЙРО И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА „ГЪЛИВЕЪР“ ЕООД ЗА ВЪЗДУШЕН ПРЕВОЗВАЧ, КОЙТО ДА ОПЕРИРА ПО МЕЖДУНАРОДНАТА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ СОФИЯ - КАЙРО - СОФИЯ, ДОГОВОРЕНА СЪГЛАСНО СПОГОДБАТА ЗА ГРАЖДАНСКИ ВЪЗДУШНИ СЪОБЩЕНИЯ МЕЖДУ НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЕДИНЕНАТА АРАБСКА РЕПУБЛИКА, ПОДПИСАНА НА 9 ЮЛИ 1959 Г. В ГР. КАЙРО.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията 

Стефан Янев: Порази ме мащаба на това, което заварихме. Картината не е добра!

9. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „ВЪРХОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ХОРА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКА НАУКА“ (ВИХРЕН).

Внася: министърът на образованието и науката

10. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2021 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи

11. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на туризма

12. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ.

Внася: министърът на културата

13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛАТА „БУДИНОВА И ЧАПРАЗОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 12567/13). „БЕХАР И ГУТМАН СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 29335/13), „ПОГОСЯН-АХЕНОБАРБ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 65417/16), „ИЛИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 63254/16), „БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА СТАРОСТИЛНА ЦЪРКВА И ДРУГИ

СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 56751/13) И „НЕЗАВИСИМА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И ЗАХАРИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 76620/14).

Внася: министърът на правосъдието

14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЕДНОСТРАННА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ДЕЛО „ЖИВКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 23692/17) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЕСАР АХА МАРИНБО, ГРАЖДАНИН НА КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. САНТЯГО ДЕ КОМПОСТЕЛА И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА АВТОНОМНА ОБЛАСТ ГАЛИСИЯ, И ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНОТО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ.

Внася: министърът на външните работи

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ВЛИЗАНЕТО И ПРЕБИВАВАНЕТО ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ МОРСКИ ВОДИ И ТЕРИТОРИАЛНОТО МОРЕ НА РЕПУБ¬ЛИКА БЪЛГАРИЯ НА РУМЪНСКИ ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКИ КОРАБ С ТАК¬ТИЧЕСКИ ИНДИКАТОР MAI 0201 В ПЕРИОДА ОТ 19 ЮЛИ 2021 Г. ДО 23 ЮЛИ 2021 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕМИНАР ПО ТЪРСЕНЕ И СПА¬СЯВАНЕ В МОРЕ В РАМКИТЕ НА МНОГОЦЕЛЕВА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТИ „ЧЕРНО МОРЕ 2021“ (MULTIPURPOSE MARITIME OPERATION BLACK SEA 2021), ОРГАНИЗИРАНА, КООРДИНИРАНА И ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ГРАНИЧНА И БРЕГОВА ОХРАНА - ФРОНТЕКС.

Внася: заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „НЕКСТ.Е.ГО БЪЛГАРИЯ“ АД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАТИВЕН ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ E.GO В ГР. ЛОВЕЧ“ И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДКРЕПА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА.

Внася: министърът на икономиката

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА ПРОГРАМА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, ТУРИЗМА И ЗАНАЯТИТЕ НА ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА ИРАН ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2024 Г.

Внася: министърът на туризма

20. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ПРАВОСЪДИЕ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 14 ДО 16 ЮЛИ 2021 Г. В БЪРДО, СЛОВЕНИЯ.

Внася: министърът на правосъдието 

Стефан Янев: Готова е основната рамка на Плана за възстановяване, предстои публично обсъждане

21. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15 И 16 ЮЛИ 2021 Г. В БЪРДО ПРИ КРАН, СЛОВЕНИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи

22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, ЧАСТ „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19 ЮЛИ 2021 Г. В КРАН, СЛОВЕНИЯ.

Внася: министърът на образованието и науката

23. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 20 И 21 ЮЛИ 2021 Г. В ЛЮБЛЯНА.

Внася: министърът на околната среда и водите

24. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВТОРИ ШЕНГЕНСКИ ФОРУМ НА ТЕМА „КАК ДА ЗАСИЛИМ ОБЩАТА СИГУРНОСТ И МОБИЛНОСТТА В ШЕНГЕНСКОТО ПРОСТРАНСТВО“, ПРОВЕДЕН НА 17 МАЙ 2021 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи

25. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ“, ПРОВЕДЕНО НА 8 ЮНИ 2021 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи

26. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО ОТ 13 ДО 15 ЮНИ 2021 Г. В ЛИСАБОН.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

27. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА МИНИСТРИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРОВЕДЕНО НА 22 ЮНИ 2021 Г. В ЛИСАБОН.

Внася: заместник министър-председателят по управление на европейските средства

28. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“, ПРОВЕДЕНО НА 22 ЮНИ 2021 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на външните работи

29. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОМИШЛЕНА ОБРАБОТКА НА ТЮТЮН.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

30. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ИНДЖОВА ВЪРБА – 3“, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ДЪЛГО ПОЛЕ, ОБЩИНА КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.

Внася: министърът на енергетиката

31. ПРОЕКТ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РАЗПО¬РЕЖДАНЕ № 3 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА „ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ“ ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на финансите

32. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ФОРМИРАНЕТО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗАЩИТАТА ПРИ БЕДСТВИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи

Филип Епитропов
9075 19

Свързани новини

Коментари 19

Добави коментар
браво

2021.07.13 | 20:49

2
Наистина работещо правителство,защото забравихме какво значи това.

2021.07.14 | 00:57

19
Казармата,ДС. и ченгетата в затвора,не да ми решават.Изроди.

2021.07.14 | 00:43

18
Идиот
Тенев

2021.07.13 | 20:54

3
Да и да

2021.07.13 | 22:24

7
АЙДЕ СТИГА СТЕ ПУНТИРАЛИ БОЙКО И СЕ РАЗКАРАЙТЕ

2021.07.14 | 00:42

17
Еби се в гъза.

2021.07.13 | 23:48

13
Това служебно правителство започна работата си с безпрецедентна по мащаб политическа чистка, характерна за редовните правителства при смяната на политическата система! Веднага след това се впрегна цялата държавна машина с пълната си мощ да очернят всичко постигнато по времето на управлението на ГЕРБ , всичко! Да ги изкарат както се казва по черни и от дявола! Това стана с методите на изопачаване на фактите, откровенни лъжи и всевъзможни манипулации в които включиха и не малко медии за тотално манипулиране на общественото мнение! Стигна се да бъдат проверявани и задържани привърженици на ПП ГЕРБ без всякакво законно основание! И сега не ЦИК, а правителството трябва да си подадат оставката!
До 14

2021.07.14 | 00:41

16
Да се засрами боклука Радев,където назначи толкова престъпници изрода мръсен

2021.07.14 | 00:14

14
КОЛКО СЛАДКОДУМНО ГИ РЕДИШ. На твое място бих се засрамил.
АЗИ ТАЗИ СУТРИН СРАХ

2021.07.13 | 22:37

11
АЗИ ТАЗИ СУТРИН СРАХ

2021.07.14 | 00:14

15
Оооо, страхотно! Как беше?

2021.07.13 | 23:43

12
Трябва някои министри че не толкова късно ще им се потърси сметка за действията през тия три месеца!
Евро Дикоф

2021.07.13 | 22:36

10
тия гнусни и некъдърни БСПелерасти що не си събират куфарите...

2021.07.13 | 22:32

9
“Харвард”
К. У. Р за БСП и боклука радеффф

2021.07.13 | 22:27

8
Тия миризливи болшевишки НЕЛЕГИТИМНИ изроди да си е.бават майката за Пияна Просия! Ще ги б.есиме начело с руската клозетна чиния гадеф и русофилистичния психопат чашкоф!

2021.07.13 | 22:00

4
Слави има 65 депотата Борисов има 63 депотата.-Прави - 128.Другите партии няма да подкрепят Слави но Борисов щего подкрепи.Със 128 депотата са.Никой неможе даги помръдне следващите 4 години.Борисов се връща на два бели коне.Честито протестанти,зовът ни жълтите павета.Или служебното правителство да стане парламентарно.

2021.07.13 | 22:12

6
ГНУСНА

2021.07.13 | 22:12

5
Радев,пукни гадино гнесна.

2021.07.13 | 20:39

1
Дреме ми

Добави коментар

Водещи новини