Ето какво решава Министерски съвет утре

  • 06 юли 2021 20:53

  • 2518
  • 14
Ето какво решава Министерски съвет утре
© Novini.bg

Служебното правителство ще проведе заседание в сряда, 7 юли, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ НА ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „РАЗУЗНАВАНЕ“.

Внася: министър-председателят

2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА БОГДАН НИКОЛОВ С ОРДЕН „СТАРА ПЛАНИНА“ ПЪРВА СТЕПЕН.

Внася: министърът на младежта и спорта

Ето какво решава служебното правителство утре

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2020 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 2016 - 2020 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

4. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ПОДКРЕПА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 416 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДЪРЖАВНИЯ ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ УСТОЙЧИВОСТ НА ДЪРЖАВНАТА ПЕНСИОННА СИСТЕМА.

Внася: министърът на финансите

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УКАЗ № 85 НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА, ИЗИСКВАЩИ ВИСШИ ОФИЦЕРСКИ ЗВАНИЯ.

Внася: министърът на отбраната

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ НА ОФИЦЕР ОТ ВИСШИЯ КОМАНДЕН СЪСТАВ.

Внася: министърът на отбраната

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТ ВОЕННА СЛУЖБА НА ОФИЦЕР ОТ ВИСШИЯ КОМАНДЕН СЪСТАВ.

Внася: министърът на отбраната

9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ И УДОСТОЯВАНЕ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩ.

Внася: министърът на отбраната

10. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2021 Г.

Внася: заместник министър-председателят по управление на европейските средства

11. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2021 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи

Служебният премиер: Опитваме се да освободим държавата от незаконосъобразни практики и действия

12. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА „ПЕТЪР БЕРОН. НАУКА И ИНОВАЦИИ С ЕВРОПА" (ПЕТЪР БЕРОН И НИЕ), ИЗПЪЛНЯВАНА НА КОНКУРСЕН ПРИНЦИП ОТ ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ".

Внася: министърът на образованието и науката

13. НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 2020 - 2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

14. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ РАЗХОДИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ В ДЪРЖАВНИ ИЛИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ИЛИ УЧИЛИЩА ПОРАДИ ЛИПСА НА СВОБОДНИ МЕСТА.

Внася: министърът на образованието и науката

15. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

16. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВНАСЯНЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА ОСМИЯ ГОДИШЕН ДОКЛАД НА МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛА СРЕЩУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2020 Г.

Внася: министърът на правосъдието

18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ДЕЛО „АНАБТАУИ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 66071/14) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

19. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЕДНОСТРАННА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ДЕЛО „СМИЛЕНОВ И 6 ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБИ № 60520/17, 71528/17, 36863/19, 37459/19, 49183/19, 52410/19 И 56048/19) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЕДНОСТРАННА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ДЕЛО „ИЛИЕВ И 4 ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБИ № 70042/17, 53537/19, 39412/20, 39919/20 И 41062/20) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

21. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

23. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ЗА НУЖДИТЕ НА ФИЛИАЛА НА УНИВЕРСИТЕТА ВЪВ ВИДИН.

Внася: министърът на регионалното развитите и благоустройството

24. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЛИНИЯ НА ПЪТНАТА КАРТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И КОМИТЕТА ПО ПОМОЩТА ЗА РАЗВИТИЕ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ ПРЕЗ,. 2021 Г.

Внася: министърът на външните работи

25. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОБРОВОЛНА ЦЕЛЕВА ВНОСКА МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И УНИЦЕФ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЕКТ „ВКЛЮЧВАНЕ НА НАЙ-УЯЗВИМИТЕ ДЕЦА И ПОДРАСТВАЩИ ИЗВЪН УЧИЛИЩЕ В ДОСТЪПА ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ В ГРУЗИЯ".

Внася: министърът на външните работи

26. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО В 109-АТА СЕСИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТРУДА, ПРОВЕДЕНА ОТ 3 ДО 19 ЮНИ 2021 Г.ВЪВ ВИРТУАЛЕН ФОРМАТ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

27. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА", ПРОВЕДЕНО НА 14 ЮНИ 2021 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика.

Мая Йорданова
2518 14

Свързани новини

Коментари 14

Добави коментар
Гошо От ГЕРБ

2021.07.06 | 21:47

7
На 11 нека си върнем държавата обратно,че иначе майка ни жална ще умрем от глад пак с тея комунисти дет почнаха пак да крадъъж с гъза си
блрп

2021.07.07 | 07:27

14
ще умреш защото ти спират кражбите
СЕРЕГЕЯ СЕСЕСЕРЕ

2021.07.06 | 23:55

13
МУТРАФОНОВИ КУПОНИ.МУТРАФОНОВА РЕЖИМ НА ТОКА.МУТРАФОНОВА РЕЖИМ НА ВОДАТА.МУТРФОНОВА ДОНАБОРНИ КОМИСИИ. МУТРАФОНОВА КЛЬОНОВЕ.МУТРАФОНОВИ...ХУБАВ ЛИ Е ФИЛМА ИЛИ Е РУСКИ.МУТРАФОНОВА ЕДВАМ,ЕДВАМ ОТ ЗАПЛАТА ДО АВАНС... МУТРАФОНОВА ОПАААААШКИ...МУТРАФОНОВА,ПРАЗНИ РАФТОВЕ...МУТРАФОНОВА...ВСЕ ТАКАААА ДО КРАЯ НА МОСКВАААА*****МОЛЯ НЯКОЙ,КОЙТО ЗНАЕ ЗА НЯКОЙ ОТ ХУНТАТА НА РУСКИЯ ВАМПИР МУТРАФОНОВА ,ЧЕ НЕ Е ДЕБИЛ,ОЛИГОФРЕН ИЛИ КРЕМЪЛСКА МАСТИЯ ДА МЕ УВЕДОМИ СРЕЩУ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
СЕРЕГЕЯ СЕСЕСЕРЕ

2021.07.06 | 23:44

12
МУТРАФОНОВИ КУПОНИ.МУТРАФОНОВА РЕЖИМ НА ТОКА.МУТРАФОНОВА РЕЖИМ НА ВОДАТА.МУТРФОНОВА ДОНАБОРНИ КОМИСИИ. МУТРАФОНОВА КЛЬОНОВЕ.МУТРАФОНОВИ...ХУБАВ ЛИ Е ФИЛМА ИЛИ Е РУСКИ.МУТРАФОНОВА ЕДВАМ,ЕДВАМ ОТ ЗАПЛАТА ДО АВАНС... МУТРАФОНОВА ОПАААААШКИ...МУТРАФОНОВА,ПРАЗНИ РАФТОВЕ...МУТРАФОНОВА...ВСЕ ТАКАААА ДО КРАЯ НА МОСКВАААА
СЕРЕГЕЯ СЕСЕСЕРЕ

2021.07.06 | 23:41

11
МУТРАФОНОВИ КУПОНИ.МУТРАФОНОВА РЕЖИМ НА ТОКА.МУТРАФОНОВА РЕЖИМ НА ВОДАТА.МУТРФОНОВА ДОНАБОРНИ КОМИСИИ. МУТРАФОНОВА КЛЬОНОВЕ.МУТРАФОНОВИ...ХУБАВ ЛИ Е ФИЛМА ИЛИ Е РУСКИ.МУТРАФОНОВА ЕДВАМ,ЕДВАМ ОТ ЗАПЛАТА ДО АВАНС... МУТРАФОНОВА ОПАААААШКИ...МУТРАФОНОВА,ПРАЗНИ РАФТОВЕ...МУТРАФОНОВА...ВСЕ ТАКАААА ДО КРАЯ НА МОСКВАААА

2021.07.06 | 22:00

10
Какво ще решавате Идиоти ,марш в Кремъл.
СЕРЕГЕЯ СЕСЕСЕРЕ

2021.07.06 | 21:56

9
ТРЕВОГА.ЗАЛИСВАТ НИ С ПИСАНИЯ КАКВИ ЛИ НЕ,НО ГЛАВНОТО Е ЧЕ ЗА СЛАВЕ ТЪПОТО Е ТАБУ ДА СЕ ПИШЕ И ДОКАТО ХУНТАТА И ПОДЛОГИТЕ НА МУТРОФАНОВА ЯРОСТНО ИЗСТРЕЛВАТ ОТ УПОР ЛЪЖИ СРЕЩУ БОРИСОВ,В ПЪЛЕН МЕДИЕН КОМФОРТ БЕЗРОДНИКА,РУСКИЯ ЕКСКРЕМЕНТ СЛАВИ ТЪПИЯ ИЗПЪЛНЯВА ПЪКЛЕНИЯ ПЛАН НА РУСКИЯ ВАМПИР МУТРАФОНОВА И ХУНТАТА Ѝ
Гошо От ГЕРБ

2021.07.06 | 21:48

8
Да живей ГЕРБ и Бойко премиер
СЕРЕГЕЯ СЕСЕСЕРЕ

2021.07.06 | 21:37

6
Ееегати Мутрафонските идиотиПРИ ЖАН ИМАШЕ ЕДИН ПЛЕВНСКИ ИКОМУНИСТ,МАЛОУМЕН ГЕЧЕВ КОЙТО ДАЖЕ ЧЕТЕШЕ ЛЕКЦИИ В САЩ И ВСЕ ЛЪЖЕШЕ,КАТО ДНЕШНИТЕ КЕЛЕШИ,КОЛКО МИЛИАРДИ ДОЛАРИ ИДВАЛИ ОТ САЩ ДО ДЕН ДВА В РУСКИЯ КЕНЕФ ОКОЛО БАЛКАНА...АПРОПО СИНЪТ НА МАЛОУМЕН ГЕЧЕВ Е СЪЩИЯ ИДИОТ,КАТО БАЩА СИ.И НАЙ ЖАЛКОТО Е ЧЕ ТЕЗИ КОЛХОЗНИ ДЕБИЛИ ОБУЧАВАТ СТУДЕНТИ НА ПЕЩЕРНОКОМУНИСТИЧЕСКА КРЕМЪЛСКА КОМАНДНОЩАБНА ИКОНОМИКА...И...БРЕЖНЕВОТО БЛАТО НИ ЗОВЕ
СЕРЕГЕЯ СЕСЕСЕРЕ

2021.07.06 | 21:36

5
ХУНТАТА НА МУТРАФОНОВА НАВРЯ РУСКИ ГЪЗОЛИЗЦИ НАВСЯКЪДЕ,КОИТО ДА НИ НАТИКАТ ДЪЛБОКО В КРЕМЪЛСКИЯ КЕНЕФ

2021.07.06 | 21:16

1
Нека на 11/07 да си върнем свободата...видя се , че ИТН са фирма за поръчки на Доган и Пеевски, ДеБъ и ИСМВ са слуги на Васил Божков и Цветан Василев, престъпници укриващи се от Българското правосъдие зад граница !!! За БСП и ДПС няма какво да кажем освен,че да КРАДАТ И УНИЩОЖАВАТ друго не могат! Те са са слуги на Кремъл и изпълняват заедно с Радев поръчка за унищожаването на Родината ни. Само ГЕРБ това е истината и всички го знаем......НИКОГА ПОВЕЧЕ КОМУНИЗЪМ-СОЦИАЛИЗЪМ

2021.07.06 | 21:20

4
Комунизъм,фашизъм,едно, към, едно

Добави коментар

Водещи новини