Изменя се Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични

  • 10 юни 2021 14:29

  • 290
  • 4
Изменя се Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични
© Pixabay

Министерският съвет прие Постановление за допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични. Това съобщават от правителствената пресслужба.

С промяната под контрол се поставя психоактивното вещество изотонитазен чрез включването му в Списък I на Наредбата - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“.

Целта на промяната е транспониране в националната нормативна уредба на Делегирана Директива (ЕС) 2020/1687 на Комисията за изменение на приложението към Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета във връзка с включването на новото психоактивно вещество в определението за „наркотици“.

Употребата на изотонитазен причинява вреди на здравето, свързани с неговата остра токсичност и потенциал за злоупотреба и за предизвикване на зависимост у хората. Това увреждане на физическото и психическото здраве се счита за животозастрашаващо.

Одобрена е позицията на България за Съвета на ЕС по заетост и социална политика

Очакваният резултат от промяната е ограничаване риска от злоупотреба с наркотичното вещество, както и осигуряване на възможност за ефективни законови действия от страна на правоприлагащите органи. По този начин ще бъдат намалени рисковете за обществото.

Novini.bg
290 4

Свързани новини

Коментари 4

Добави коментар
а тютюна -

2021.06.10 | 15:12

1
кога?!
Patriciazgrga

2021.06.10 | 16:41

2
М­­л­а­д­­­а­ ­­м­о­­­к­р­­а­­ ­­­у­­ч­­е­­н­­­и­­­ч­­­к­­а­­­ ­­ч­у­­­к­а­­ ­ ­­W­­­ ­W­ ­W­­ ­.­­ ­­B­­ ­­G­­­ ­1­­­ ­7­­­ ­­.­­ ­C­ ­­­L­­ ­­U­­ ­­­B
Lisamlasa

2021.06.11 | 06:40

3
М­л­­­а­­­д­­а­ ­­­м­­­о­к­р­­а­­ ­­у­ч­­­е­н­­­и­­ч­­­к­­­а­­ ­ч­­­у­­к­­а­­­ ­­ ­­W­­ ­­W­­ ­­W­­ ­.­­­ ­­­B­­­ ­G­­­ ­1­­ ­7­­ ­.­­­ ­­C­­­ ­­­L­­ ­­U­­ ­­­B
Joypimja

2021.06.11 | 08:05

4
М­­л­а­­­д­а­­ ­м­­о­­к­­­р­­а­­ ­у­ч­­е­н­­и­ч­­­к­­­а­­ ­ч­­­у­­­к­­­а­ ­­ ­­­W­­ ­­W­­ ­W­ ­­­.­­ ­B­­­ ­G­­ ­­1­­­ ­­7­­ ­­­.­­ ­­­C­­ ­­L­­­ ­U­­ ­­­B

Добави коментар

Водещи новини