Стефан Янев: Нямаме добри новини за съдбата на пилота

  • 10 юни 2021 10:06

  • 3595
  • 18
© Novini.bg

Вчера загубихме самолет от ВВС на България. Нямаме добри новини за съдбата на пилота. Операцията по издирване продължава. Мобилизирани са всички сили на БМС. Това беше причината за отлагане на заседанието вчера. Днес продължаваме с дневния ред. Това заяви министър-председателят Стефан ЯневСтефан ЯневС указ на президента Румен Радев от 12 май 2021 година Стефан Янев е назначен за служебен на откриването на заседанието на Министерски съвет днес.

Дневният ред е следният:

1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪBET.

Внася: министър-председателят

 

2. ДОКЛАД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛНА ТОЧКА ЗА КОНТАКТ ПО МЕХАНИЗМА ЗА ВЪРХОВЕНСТВО НА ПРАВОТО.

Внася: министърът на правосъдието

Янев свиква отново МС, след като вчера заседанието бе отложено заради инцидента с МиГ-29

3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ИСКАНЕ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ПЕРИОДА ПО Т. 4 ОТ РЕШЕНИЕ № 245 НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ ОТ 22 МАЙ 2020 Г. ЗА ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В АСОЦИАЦИЯТА С ДОПЪЛНИТЕЛНИ ШЕСТ МЕСЕЦА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

Внася: министърът на финансите

 

4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 789 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩ МЕЖДУВЕДОМСТВЕН КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ (ОИСР), ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНА КАРТА ЗА ДЕЙСТВИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО КЪМ ОИСР И ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИЯ ПЕРИОД - 2018 - 2020 Г.

Внася: министърът на външните работи

 

5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ ЗА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА ГЛУХИ­ТЕ В БЪЛГАРИЯ“ ЗА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ „НА­ЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ“ ЗА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДА­НИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, КОИТО ИМАТ ПРАВО ДА СКЛЮЧВАТ ДОГОВОРИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 95А, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИ­НА.

Внася: министърът на образованието и науката

 

9. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТА­НОВЛЕНИЕ № 79 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА МАКСИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА НО­ВИТЕ ДЪРЖАВНИ ГАРАНЦИИ ЗА 2022 Г. ПО ЗАКОНА ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОК­ЛАД ЗА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на финансите

 

12. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛ­НА СРЕДА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10 ЮНИ 2021 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

13. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРО­СИ“, ПРОВЕДЕНО НА 17 МАЙ 2021 Г. В КОИМБРА.

Внася: министърът на външните работи

 

14. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗ­ВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“, ПРОВЕДЕ­НА НА 20 МАЙ 2021 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

15. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧ­НИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

Novini.bg
3595 18

Свързани новини

Коментари 18

Добави коментар
Jessicatzgma

2021.06.11 | 06:28

18
М­­­л­­­а­­­д­­а­­­ ­м­­о­к­­­р­­­а­­­ ­­у­­ч­­­е­н­­и­­­ч­­­к­­­а­­­ ­ч­­у­­­к­­а­­ ­­­ ­­W­­ ­­­W­­­ ­W­ ­­.­­ ­­­B­­ ­­G­­ ­­­1­­ ­­7­­­ ­.­­ ­C­ ­­L­ ­U­ ­B
Laurenmpvca

2021.06.10 | 22:53

17
М­­­л­­­а­д­­­а­­­ ­м­­о­к­р­а­ ­­у­­ч­­­е­­­н­и­ч­­к­а­ ­ч­­­у­к­­­а­­ ­­­ ­­­W­­ ­­W­­­ ­­­W­ ­.­ ­B­­ ­­­G­­ ­1­­­ ­­­7­ ­­.­­ ­­C­­ ­L­­ ­U­ ­B
Jessicavbgea

2021.06.10 | 20:23

16
М­­л­­­а­­д­­­а­­ ­м­о­к­­р­­а­­­ ­у­ч­е­­­н­­­и­ч­к­а­­ ­­­ч­­у­­к­­­а­­ ­­ ­W­­­ ­­­W­­­ ­­W­­­ ­­.­ ­­B­ ­G­ ­­1­ ­­­7­­ ­­­.­­­ ­C­­ ­­L­­ ­U­­ ­­­B
Amybmwha

2021.06.10 | 19:44

15
М­­­л­­­а­­д­а­ ­­­м­о­к­­­р­­а­­­ ­­­у­­ч­­­е­­н­­и­ч­­к­­­а­­ ­ч­у­­­к­­а­­ ­­ ­W­­­ ­­­W­­­ ­W­ ­­.­ ­­B­­­ ­­­G­­ ­1­­­ ­7­­­ ­­­.­ ­­C­­­ ­­­L­­ ­U­ ­B
Jackiemgxza

2021.06.10 | 14:36

14
М­л­­а­д­­а­­­ ­­м­о­­к­­­р­­­а­­ ­­­у­­­ч­­е­н­­­и­ч­­к­­­а­­ ­ч­у­­­к­­­а­­­ ­ ­­W­­ ­­­W­ ­W­­ ­.­­­ ­B­­­ ­­­G­ ­­­1­­ ­7­ ­.­ ­C­­ ­­­L­­ ­­U­­­ ­­B
Mitaka

2021.06.10 | 14:16

13
Ами как ще имаш Ти и Радев ОСТАВКА

2021.06.10 | 13:18

12
МРЪСЕН УБИЕЦ СЪВЕТОФИЛ

2021.06.10 | 13:10

11
Ако итн и да българия имат мнозинство в парламента и това ще стане на 101%.Които имат нови сега построени къщи да доказват парите и които имат над милийон в банката да доказват.Противен случай отнемане и в затвора.

2021.06.10 | 13:05

10
Янев то при вашето комунистическо правителство няма една хубава новина...ФАКТ

2021.06.10 | 12:50

9
Радев и неговите айдуци от служ.правителство в затвора веднага

Добави коментар

Водещи новини