Парламентът прие окончателно промени в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

Уеднаквява се режимът на съдебните производства по оспорване на актове на органите по изпълнение на наказанията, като се предвижда обжалването им по същество и касационният контрол да се извършва пред съответните административни съдилища по местоизпълнение на наказанията. Народното събрание гласува на второ четене промени в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

Предвижда се възлагане на касационна компетентност на тричленни съдебни състави на административните съдилища /такива правомощия са вменени на съдилищата в производствата по Закона за административните нарушения и наказания, по Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и по Изборния кодекс/.

Според приета разпоредба постановените от административния съд определения и разпореждания в производството подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен съдебен състав на същия съд. Определението на съда е окончателно.

Парламентът прие промени в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража на първо четене

Предвижда се също изменение в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, с които се урежда възможността за претендиране на разноски в съдебното производство по оспорване на отказ за вписване, заличаване или обявяване, а не както е досега - провеждането на отделно исково производство, свързано с допълнителни разходи за страните. С тази промяна ще се осигури финансова и процесуална икономия на участниците в производствата.

Промените улесняват участието на жалбоподателите в касационното производство, се посочва в аргументите на вносителя Красимир Ципов /ГЕРБ/.
 

Коментари

Напиши коментар

Спорт

още

Водещи новини

още

Още новини

още

Най-четени

Най-коментирани

Политика

още

Анкета

Кога трябва да се проведат парламентарните избори?

Кога трябва да се проведат парламентарните избори?

Избрано от Интернет