Парламентът прие бюджета на МОН за 2021 г.

  • 25 ноември 2020 15:59

  • 378
  • 0
Парламентът прие бюджета на МОН за 2021 г.
© bulphoto (архив)

Парламентът одобри разходи за Министерството на образованието и науката общо в размер на 808 219,6 хил. лв. за следващата година като текущите разходи се предвижда да са 783 821,4 хил. лв. в т.ч. за персонал - 488 625,5 хил.лв. Народното събрание обсъжда и гласува на второ четене държавния бюджет за 2021 г.

За придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт сумата е 11 598,2 хил.лв. Приходи, помощи и дарения - 14 855,0 хил.лв, гласува парламентът.

МОН обмисля удължаване на учебната година за учениците от 1 до 6 клас

НС утвърди разпределението на разходите по области на политики и бюджетни програми, както следва: политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование - 703 550,4 хил.лв; политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал - 97 403,1 хил.лв.

Парламентът определи и трансферите от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките - 117 857,0 хил.лв. В трансфера са включени средства в размер на 355,1 хил. лв. за осигуряване дейността на Научноизследователската и изпитваща лаборатория в спорта към Софийския университет "Св. Климент Охридски" във връзка с прехвърлянето на функциите и дейността на Лабораторията за допингов контрол от Антидопинговия център към СУ.

За Македонския научен институт са заложени разходи за 100 хил. лв. Прието беше предложението на "Обединени патриоти" за Българското сдружение на родовете от Македония да бъде отпусната сумата от 35,0 хил.лв. НС отхвърли искането на БСП да бъдат заделени 100 хил.лв. за Тракийския научен институт.

Мая Йорданова
378 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини