Въвеждат нови пътни знаци

  • 08 декември 2023 15:45

  • 2078
  • 0
Въвеждат нови пътни знаци
© pixabay
Слушай новината Слушай новината

Регламентират се изискванията за употребата и визуализацията на електронни знаци с променящи се съобщения по пътищата в страната. Това съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Знаците са 5 типа, в зависимост от разрешената максимална скорост на пътя, в чийто обхват се поставят - автомагистрали и скоростни пътища, първокласни и второкласни пътища извън населени места или на пътища от първостепенната улична мрежа в населени места. Освен това се въвеждат и изисквания към експлоатационните показатели за видимост на пътните знаци с променящи се съобщения.

Регулацията е разписана в Наредбата за сигнализация на пътищата с пътни знаци, утвърдена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, съвместно с министъра на транспорта и съобщенията и министъра на вътрешните работи. Нормативният акт запазва устойчивостта при прилагане на принципите за сигнализиране на пътищата, въведени с Виенската конвенция за пътните знаци и сигнали от 1968 г. и Европейското съглашение към нея. По този начин се унифицират знаците в държавите от ЕС.

Куриоз: Асфалтираха пътен знак в ремонтирана улица в Пловдив

С промените се хармонизират съвременните европейски стандарти за неподвижно закрепените пътни знаци. Това ще подобри качеството на действащата сигнализация с пътни знаци по пътищата и улиците, информирането на участниците в движението и по-специално на велосипедистите, водачите на индивидуално електрическо превозно средство и на пешеходците, а целта е повишаване безопасността на движение и сигурността, поясняват от МРРБ.

С наредбата се въвеждат 6 нови пътни знака, които ще указват и регулират движението по пътищата. Новите пътни знаци са от различни групи.

В група "Г" се въвеждат знак Г14б "Край на задължителен път само за велосипедисти", Г15б "Край на задължителен път само за пешеходци" и Г16б "Край на задължителен път само за пешеходци и велосипедисти с указано място на движение". С тях ще се обозначава краят на действие на пътните знаци Г14а "Задължителен път само за велосипедисти", Г15а "Задължителен път само за пешеходци" и Г16а "Задължителен път само за пешеходци и велосипедисти с указано място на движение".

В група "Д" се въвежда нов знак Д28 "Паркирай и пътувай", който ще се ползва за сигнализиране на местата, в които може да се паркира и са премине към транспорт от редовните линии за обществен превоз на пътници. Нова визуализация ще има пътен знак Д14.

В група Ж се въвеждат знаци в помощ на велосипедистите - Ж25.1 "Номер на велосипеден маршрут по международната класификация" и Ж25.2 "Номер на велосипеден маршрут по националната класификация". Те ще се поставят за обозначаване на номера на велосипедни маршрути, включени в туристически и велосипедни карти за популяризиране на велосипедния и алтернативния туризъм.

Наредбата регламентира и движението на водачи на индивидуално електрическо превозно средство. Така знак А20 "Велосипедисти и водачи на индивидуално електрическо превозно средство" ще се използва и за сигнализиране на пътен участък, в който велосипедисти и водачи на индивидуално електрическо превозно средство навлизат или пресичат платното за движение. Пътен знак В9 "Забранено за велосипедисти" пък задължително ще се поставя на пътен участък, до който успоредно или в непосредствена близост е устроена специална алея за велосипедисти и водачи на индивидуално електрическо превозно средство.

Определя се и нов стандарт за цветност и коефициент на яркост през деня и обратно отражение през нощта. Това ще допринесе значително за безопасността на движение и сигурността на пътуващите и подобряване качеството на действащата сигнализация с пътни знаци по пътищата и улиците.

Нормативният акт осигурява условия за конкурентна среда сред производителите на пътни знаци. Наредбата ще влезе в сила 8 месеца след обнародването ѝ в Държавен вестник.

Последвайте канала на

Мая Йорданова
2078 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини