Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешна актуализация на медицинските изделия за хората с увреждания

  • 01 ноември 2022 16:22

  • 1360
  • 0
Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешна актуализация на медицинските изделия за хората с увреждания
© личен архив, булфото

Спешна актуализация на медицинските изделия за хората с увреждания - такава препоръка изпратих до служебния министър на здравеопазването д-р Асен Меджидиев и до управителя на НЗОК проф. Петко Салчев. В нея за пореден път алармирам за затрудненията, които срещат хората с увреждания при ползването на така необходимите им медицински изделия, помощни средства и съоръжения.

Основното предизвикателство пред хората с увреждания са качеството и лимитните стойности на медицинските изделия, които не са актуализирани повече от 10 години.

Заради неосъвременяване на лимитните им стойности и увеличаващите се цени на световните борси на различни суровини, през последните 6 месеца се внасят по-евтини и базови медицински изделия, което се отразява на качеството им, а оттам и на правата на ползващите ги.

Като се добави и проблемът с неподходящите и крайно удължени експлоатационни срокове за използване на изделията, положението на нуждаещите се може да стане изключително тежко, особено ако те са възрастни хора, без достатъчно доходи и без близки и роднини, които да им осигурят подкрепа.

Остава трайно нерешен въпросът за механизмите, чрез които ще се актуализират списъците с медицинските изделия, помощните средства и съоръжения спрямо нови и по-качествени продукти.

Категорична съм, че водената до момента политика за предоставяне на медицински изделия и помощни средства, които не са съобразени с индивидуалните потребности на нуждаещите се и с утвърдени стандарти за качество, са в противоречие с принципите на независимия живот и с изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Не спирам да повтарям, че хората с увреждания трябва да имат водещо участие в политиките, които пряко ги засягат.

Лоша практика е да не се допускат в процеса по осъществяване на контрол върху качеството на медицинските изделия, както и при сертифицирането на фирмите, търгуващи с тези изделия.

Аделина Делийска
1360 0

Свързани новини

Водещи новини