МОСВ: Обявена е защитена местност „Есетрите - Ветрен” на река Дунав

  • 29 юни 2022 19:55

  • 518
  • 0
МОСВ: Обявена е защитена местност „Есетрите - Ветрен” на река Дунав
© МОСВ
Слушай новината Слушай новината

Обявена е нова защитена местност „Есетрите - Ветрен” в участък от река Дунав.

С обявяването ѝ се цели опазването на местообитанията на критично застрашени, застрашени и уязвими видове риби, които предпочитат за място на размножаване каменисти терени с бързо течение на реката, съобщава екоминистерството.

WWF България подкрепя удължаването с още пет години на забраната за улов на есетри

Територията е в землището на село Ветрен, община Силистра, и е с площ 2884 дка. В границите на защитената местност се забранява добив на инертни материали от коритото на река Дунав и драгиране на дъното на реката. Недопустимо е и изхвърляне на отпадъци, заустване на непречистени отпадъчни води, строителство на хидротехнически съоръжения, нарушаване на естествените хидро-морфологични процеси, както и евентуално пренасочване и забавяне на водните течения и затваряне на страничните ръкави на реката в участъка. Заповедта за обявяването е издадена по предложение на WWF – България, което беше внесено през април тази година.

В изпълнение на Закона за защитените територии Регионалната инспекция по околната среда и водите – Русе трябва да отрази новата защитена територия в кадастралната карта и регистрите за землището на село Ветрен.

Мая Йорданова
518 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини