Омбудсманът предупреди КЕВР: Не повишавайте цените на водата!

  • 03 декември 2020 14:28

  • 349
  • 0
Омбудсманът предупреди КЕВР: Не повишавайте цените на водата!
©

Подкрепям исканията на стотиците граждани за справедливи, икономически обосновани цени на ВиК услугите, отговарящи на качеството за тяхното предоставяне. Това заяви омбудсманът Диана КовачеваДиана Ковачева Диана Ковачева е родена в София през 1975 г. Завършила е право в Софийския университет "Св. Климент при днешното си участие в онлайн заседанието на Комисията за енергийно и водно регулиране, на което бе обсъден проектът на решение за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2021 г.

Общественият защитник категорично и обосновано застана срещу повишаване цената на водата в осемте области – Разград, София-град, Плевен, Кърджали, Варна, Хасково, Перник и Пловдив. Тя акцентира, че това се случва в условията на пандемия, когато гражданите масово обедняват.

„От Доклада на работната група е видно, че за област Разград, където и към момента цената на услугата е най-висока, е предвидено най-голямо увеличение със 6,07% в сравнение с 2020 г. Цената на водата става 3,63 лв. с ДДС, близо до прага на социалната поносимост, което е 4,29 лв.“, подчерта омбудсманът. Ковачева допълни, че на фона на намаляването на доходите на домакинствата, цената на водата, предоставяна от „Софийска вода“ АД, се увеличава с 5,99%, но в същото време социалната поносимост на цената на ВиК услугите за 2021 г. за София-град намалява в сравнение с 2020 г. – от 8,36 лв. на 6,78 лв. 

„Област Хасково от години има проблем с качеството на питейната вода - манган, висока алфа активност и др. За преминаващия през тежка водна криза район на Перник, също е предвидено увеличаване на цената, макар и да е само с 0,4%. А за областите Плевен, Кърджали, Варна и Пловдив увеличението на цената е в границите между 2, 21%  и 0,27 %, т.е. и там има увеличение в сравнение с миналата година“, обоснова тезата си Диана КовачеваДиана Ковачева Диана Ковачева е родена в София през 1975 г. Завършила е право в Софийския университет "Св. Климент.

По думите й гражданите не виждат ползата от предвиденото увеличение, което да се отрази на повишаване качеството на услугите, а това нарушава и принципите, при които работи Комисията.

Омбудсманът взе отношение и по друг притеснителен момент в Доклада на регулатора - тя настоя да се обмисли включването на показателя за качество „общи загуби на вода във водоснабдителните системи“ към единните показатели за ефективност, участващи при формирането на коефициента „Y“. Това е показателят, който отразява изпълнението на индивидуалните годишни целеви нива на единните показатели за ефективност и за първа година участва в изменението на цената на услугата.

„От данните в Докладите от извършените проверки на отчетените резултати за 2019 г. на ВиК операторите , на които бизнес плановете са одобрени, става ясно, че по-голяма част от дружествата не са постигнали разчета на нивото на показателя „общи загуби на вода“ за 2019 г., като неизпълнението варира между 13,91% за „ВиК“ ЕООД гр. Стара Загора до 0,05%  за „ВиК-Видин“ ЕООД. В областите Добрич, Шумен, Сливен загубите на вода за 2019 г. надвишават 80%. От Сравнителния анализ на КЕВР, който беше обявен вчера, е видно, че за много от ВиК операторите, оценката на КЕВР за показател „общи загуби на вода“ е „пълно неизпълнение“, посочи омбудсманът.

Тя за пореден път акцентира, че загубите по водоснабдителната мрежа са една от основните причини за преминаването към режимно водоподаване в стотици населени места в страната. Според нея от това са потърпевши само потребителите. Затова е основателно искането на хората цената да бъде намалена, когато ВиК операторите допускат високи загуби на вода.

Като аргумент Диана КовачеваДиана Ковачева Диана Ковачева е родена в София през 1975 г. Завършила е право в Софийския университет "Св. Климент даде пример с жителите на Перник и региона, които повече от половин година търпяха тежък воден режим. Сега се предвижда увеличение на цената на услугите с 0,4%, при неизпълнение на показателя „общи загуби на вода“ за 2019 г. с цели 13,72%. Видно е, че ВиК Перник е допуснало 76,69% загуби на вода по мрежата. 

„Давам за пример и „Софийска вода“ АД, където е предвидено увеличение на цената на услугата с около 6% - тя не е постигнала с 3,8% заложените параметри за 2019 г. на показателя „общи загуби на вода“, допълни омбудсманът. Диана КовачеваДиана Ковачева Диана Ковачева е родена в София през 1975 г. Завършила е право в Софийския университет "Св. Климент подчерта, че за съжаление това няма значение при определяне цената на водата, защото този показател не е критерий за ефективност.

Нови цени на водата в 26 района. Тя поскъпва с 6% в София и Разград

„Бих искала КЕВР да разясни защо показателят за качество „общи загуби на вода във водоснабдителните системи“ не е приет като показател за ефективност“, директно попита доц. Ковачева.

Омбудсманът обърна внимание и на друг притеснителен факт от Доклада на регулатора – липсата на ясни критерии и субективизмът при определяне на социалната поносимост на цената на ВиК услугите.

„От Доклада става ясно, че от НСИ е предоставена информация на КЕВР за разполагаем средномесечен паричен доход на лице от домакинството по области за 2019 г. от изследване „Наблюдение на домакинските бюджети“. Уточнено е, че данните са обременени с висока максимална грешка, което ги прави ненадеждни. Предоставянето на данни от изследването „Статистика на доходите и условията на живот EU-SILC“ е в разрез с политиката на НСИ. От изследването се публикуват само индикатори за бедност, а не и доходите на домакинствата“, подчерта омбудсманът и попита КЕВР кое изследване е взето предвид и какви са аргументите за това.

„С оглед на изложеното дотук и във връзка с тежката епидемична обстановка, в която се намираме в момента, смятам, че не бива да се допуска регулираните цени на ВиК услугите да се превърнат във фактор, който ще задълбочи бедността и социалното изключване в страната“, заключи доц. Диана КовачеваДиана Ковачева Диана Ковачева е родена в София през 1975 г. Завършила е право в Софийския университет "Св. Климент.

Novini.bg
349 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини