Общините ще плащат за отстраняване на дефекти при саниране, ако не са предвидени в договорите на стр

  • 16 февруари 2018 18:43

  • 2544
  • 0
Общините ще плащат за отстраняване на дефекти при саниране, ако не са предвидени в договорите на стр
© Булфото (архив)

Възстановяването на щети, възникнали вследствие на занижен контрол от страна на общината, ще бъдат за сметка на бюджета на местните власти.

Това предвижда разработен от Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ проект за изменение и допълнение на Постановление на Министерския съвет 18 от 2015 г. за приемане на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, съобщиха от МРРБ. Проектът е пуснат от днес за обществено обсъждане. На 14 януари МРРБ е дало допълнителни указания до всички кметове на общини и областни управители за по-строг контрол при изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Осъществяваният от министерството мониторинг на програмата е установил, че общините като възложител в процеса по обновяване на сградите не извършват достатъчно ефективен контрол на външните изпълнители, което може да доведе до вреди със съответното финансово изражение за гражданите. А некачественото изпълнение на дейности по дадена сграда може да доведе до прекратяване на договора за нея с "Българска банка за развитие" АД и бъдещо подписване на анекси.

Констатации за нарушенията и неизпълнението на условията на програмата ще бъдат основание за отказ за финансиране. Въвеждането на застраховка за качество на строително-монтажните работи се предлага като още една, финансово по-ефективна форма, за обезпечаване на изпълнението на договорите, с което ще се намали административната тежест към изпълнителите.

С предлаганите промени се прецизира размерът на разходите за обновяване на участващите в програмата сгради. Прецизира се и начинът на определяне на размера на дължимите лихви към Българската банка за развитие, което ще доведе до намаляването им. С цел по-добро планиране на дейностите и на необходимия ресурс при изпълнение на програмата, се предлага да бъде приоритизирано приключването на сградите, чието обновяване е започнало, преди насочването на средства към такива със забавено изпълнение.

Проектът за изменение и допълнение на Постановление на Министерския съвет 18 от 2015 г. за приемане на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и документацията към него са публикувани на интернет страницата на МРРБ в секция "Проекти на нормативни актове" и на Портала за обществени консултации.

Филип Епитропов
2544 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини