Обрат в РУО Пловдив - Антоанета Пакова се върна на шефския пост

  • 11 май 2022 13:40

  • 629
  • 0
Обрат в РУО Пловдив - Антоанета Пакова се върна на шефския пост
© Novini.bg

Нова рокада върна Антоанета Пакова начело на Регионалното управление на образованието в Пловдив.

Тя спечели конкурса за поста през миналото лято след дисциплинарното уволнение на предишния началник Иванка Киркова. В последствие обаче Киркова заведе дело и го спечели на всички инстанции. На 28 април бе възстановена на поста и веднага пак уволнена от 29 април, пише Марица.

"От тази дата на длъжността като допълнително служебно правоотношение по реда на чл. 16 от Закона за държавния служител е назначена  Антоанета Кръстанова – старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия, отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ в РУО – Пловдив. Разпоредбата на чл. 16 от ЗДСл дава възможност органът по назначаването еднократно да предложи на определен държавен служител, който отговаря на минималните и специфичните изисквания, предвидени за незаетата длъжност, работа по вътрешно съвместителство за срок до назначаването на служител на незаетата длъжност, но за не повече от 6 месеца", обясняват от МОН.

На 9 май обаче Антоанета Кръстанова е депозирала в МОН заявление за прекратяване на допълнителното й служебно правоотношение за изпълнение на длъжността „Началник на РУО“ преди изтичане на нормативно определения 6-месечен срок.

"Изпълнението на длъжността „Началник на РУО“ е от приоритетно значение, тъй като основните й функции са да планира, организира, координира, контролира и отговаря за дейността на регионалното управление на образованието, както и да подпомага министъра на образованието и науката при провеждането на държавната политика в областта на образованието на територията на съответния регион. Предвид това и предстоящото организиране и провеждане на задължителните държавни зрелостни изпити и националното външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2021 – 2022 година, изпълнението на функциите на длъжността „Началник на РУО“, РУО – Пловдив следва да бъде обезпечено - се казва в позиция на МОН. - Със заповед на министъра на образованието и науката, считано от 10 май 2022 г.  Антоанета Пакова, началник на отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ (АПФСИО) е временно преназначена по реда и условията на чл. 82а от ЗДСл от длъжност „началник на отдел“, отдел АПФСИО на длъжност „Началник на РУО“, РУО – Пловдив, за което държавният служител е изразил писмено съгласие с вх. № 94-2646/10.05.2022 г.

Вълчев: За началник на РУО-Стара Загора е назначена тъщата на брата на депутата от ПП Рибарски

Съгласно разпоредбата на 82а от ЗДСл с писмено съгласие на държавния служител той може да бъде преназначен за срок не по-дълъг от 4 години на друга длъжност в същата администрация, ако отговаря на минималните и специфичните изисквания за нейното заемане. Г-жа Антоанета Пакова отговаря на условията за заемане на длъжността „началник на РУО“. На 19.08.2021 г. същата е била назначена след проведен конкурс по реда на ЗДСл на посочената длъжност".

Радина Лазарова
629 0

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини