Вълчев предлага увеличение на минималните и максималните стипендии на студентите

  • 23 ноември 2020 10:04

  • 666
  • 0
Вълчев предлага увеличение на минималните и максималните стипендии на студентите
© Novini.bg

Да се актуализира минималният и максималният размер на стипендиите на българските студенти, на докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации. Минималният размер на месечната стипендия да се увеличи от 70 на 85 лева, а максималният - от 150 на 180 лева.

Това предлага министърът на образованието и науката Красимир ВълчевКрасимир Вълчев Красимир Вълчев е министър на образованието и науката. Роден е на 9 юни 1975 г. От септември 2009 в проект на постановление на Министерския съвет /МС/ за изменение и допълнение на постановление 90 на МС от 26 май 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации. Проектът за постановление е публикуван за обществено обсъждане.

Правителството одобри 41 580 лв. за стипендии за деца с изявени дарби

В него се отбелязва, че това увеличение на студентските стипендии отчита променените социално-икономически условия и е израз на държавната политика за стимулиране на студентите към по-високи резултати от обучението, тъй като по-голямата част от стипендиите се предоставят според показания от студентите успех. Промяната на размера е максималната възможна на този етап и е следствие от редица направени анализи и проведени разговори с Националното представителство на студентските съвети. Усредненият размер на стипендиите за българските студенти през последните две учебни години е около 107 лева на месец, което е приблизително по средата между най-ниския и най-високия размер към момента, отбелязва образователният министър.

Запазва се досегашният размер на месечните стипендии за чуждестранните студенти, приети за обучение във висши училища и научни организации у нас по междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен.

Ограничава се правото за получаване на стипендия от докторанти и специализанти при преместване от една докторска програма или специализация в друга или от едно висше училище/научна организация в друго/друга, ако при това преместване се удължи срокът на докторантурата/специализацията. Ограничението е за времето, през което са получавали стипендия на предишното място.

Причините, които налагат приемането на акта, освен необходимостта да се внесе яснота или допълнят някои текстове, които практиката показва, че се тълкуват нееднозначно, е също, че минималният и максималният размер на стипендиите на студентите не е променян повече от 5 години при непрекъснато увеличаващи се разходи за издръжката на обучението на един студент.

Студентските стипендии също се увеличават

Със Закона за държавния бюджет за 2021 г. е предвидено увеличение с шест милиона на субсидията на държавните висши училища за стипендии на студентите и докторантите, което ще даде възможност на тези училища да повишат размера на стипендиите, предоставяни по успех и/или доход с 20 процента, каквото е и предлаганото увеличение на минималния и максималния размер на тези стипендии, информира министър Вълчев.

Той пояснява, че целите, които се поставят с приемането на промените за стипендиите, са да се отличат и стимулират по-ефективно най-добрите студенти за техните постижения в обучението. По този начин ще бъде постигната устойчива и дълготрайна политика в образованието по отношение на грижата за студентите. Ще бъде продължена и политиката за стимулиране на качеството в образованието чрез по-близки на реалните нужди на студентите стипендии.

Правителството одобри 295 110 лева за стипендии на даровити деца

Очакваните резултати от прилагането на акта на МС е оптимизиране на системата за предоставяне на стипендии, повишаване качеството на обучение и доближаването му в по-голяма степен до очакванията на работодателите, чрез мотивирането на студентите да полагат повече усилия за постигането на по-високи резултати в учебния процес.

Последвайте канала на

Радина Лазарова
666 0

Свързани новини

Коментари 0

Добави коментар

Добави коментар

Водещи новини